A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Emberi maradványokat találtak

MT

100 éve süllyedt el az egyetlen magyar csatahajó

Éppen száz esztendővel ezelőtt süllyesztették el az egyetlen magyar csatahajót, és épp a napokban találtak először emberi maradványokat benne a kutatók. Napra pontosan 1918. június 10-én süllyesztették el az olaszok a Szent István csatahajót, amelyik a mai napig az Adriai-tenger mélyén fekszik, roncsait csupán négy évtizeddel ezelőtt találták meg az akkori Jugoszlávia búvárai.
Na, de mi történt száz évvel ezelőtt? Hogyan veszítette 89 magyar az életét és hogyan került a magyar ipar- és hadtörténet kiemelkedő alkotása a nyílt tengeren, 65 méter mélyre, fedélzetével lefelé fordulva?
Európa hatodik legnagyobb és legerősebb flottája a Monarchia tengerészete volt, a legénység húsz százalékát magyarok adták. 1912 januárjában, a fiumei Ganz Danubius hajógyárban két és fél éven keresztül készült el hazánk egyetlen modern hadihajója, amely 152 méter hosszú és 20 000 tonna vízkiszorítású volt. A hasonlókhoz képest azzal a különbséggel építették meg, hogy csak két hajócsavarral szerelték fel és fegyverzetéből hiányoztak a torpedók. Mindezek dacára a Monarchia flottájának egyik legveszélyesebb páncélozott egységéről beszélünk, amelyet három gépfegyvertoronnyal is elláttak.
A Szent István egészen 1918 júniusáig lehorgonyozva állt, a légvédelem terén végzett szolgálatot. Majd ekkor szervezett – a 150 éve született – Horthy Miklós támadó akciót az Otrantói-szorosban, hogy áttörje az ellenség hajózárát és ezzel kiszabaduljon az adriai „teknőből”. A Szent István és a Tegethoff Pola kikötőjéből indult Horthyék után, azonban Luigi Rizzo olasz fregattkapitány észrevette őket és torpedós motorcsónakjaival kilőtte a Szent Istvánt. Találat érte a két kazánt, de ennél is súlyosabb volt a válaszfal áttörése, amelynek következtében a víz elöntötte a hajó belsejét. Az 1100 fős legénység többsége megmenekült, 89-en vesztek oda a süllyedő hajóval.
A centenárium alkalmából a magyar hivatásos búvárok egyik legelismertebb személyisége, Miklós Tamás vezetésével jelenleg tízfős magyar expedíció hajt végre kutatómerüléseket a roncsnál. A kutatók a Szent István szalonjába alulról tudnak behatolni, a tatfedélzet alá úszva egy kiszakadt lemez helyén tátongó nyíláson át. „A szalonból sikerült továbbhaladnunk a tüzértisztek szállására, rendkívül szűk folyosókon, sőt, fürdőszobákon át. Itt nagyon sok új tárgyi leletet fedeztünk fel, porcelánokat, cipőket, borosüvegeket, sőt egy éjjeliedényt is találtunk, hogy csak a legérdekesebbeket említsem meg. Az admirálisi szalonból pedig több, az egykori mennyezetről leszakadt, rendkívül míves és díszes lámpát sikerült a felszínre emelnünk a leletmentés során” – mondta el az Origónak adott interjújában Miklós Tamás. Ugyancsak itt árulta el, hogy minden, ami a roncson található, vagy a roncshoz tartozik, a horvát államot illeti meg az érvényes jogszabályok értelmében.
Olvassák el végig cikkünket a legújabb Magyar Fórumban és tudjanak meg ott mindent a Szent István csatahajóról!