A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13Összefogás egy abortuszmentes Magyarországért

Zaymus Eszter (CitizenGO)

Minden anya megérdemli, hogy jobb választ nyújtsunk neki az abortusznál, minden gyermek megérdemli, hogy biztonságban növekedhessen. Akkor is, amikor magzati korában édesanyja szíve alatt fejlődik, ahogy azt egyszer mindannyian tettük. Fogjunk össze annyian az életért, amennyi abortusz évente történik hazánkban, tehát közel 30 000-en, csatlakozzanak a CitizenGO petíciójához
Ennek fontos üzenetértéke lesz, mivel a petíció aláíróiként mindannyian vállaljuk, hogy amennyiben a látókörünkbe kerül egy válságban lévő család, várandós édesanya és gyermeke, minden tőlünk telhetőt megteszünk a krízis megszüntetése és a család minden tagjának biztonsága érdekében. Így a döntéshozók tettre hívásán kívül személyes vállalásunkkal is hozzájárulhatunk egy olyan Magyarország létrejöttéhez, ahol a válsághelyzetre nem erőszakkal, hanem valódi segítséggel válaszolunk.
A saját melléállásunkon kívül célzott állami segítséget szeretnénk kieszközölni a válságban lévőknek az önpusztító abortuszok felkínálása helyett. Ezért arra kérjük országunk vezetőit, szabjanak gátat az abortuszok kultúrájának, a közel minden negyedik születendő gyermek életének  kioltásának, az édesanyák megsebzésének, családjaink és nemzetünk önpusztításának! 
Segítséget, ne abortuszt! A civil szféra, az egyházak, a helyi közösségek és családok bevonásával és segítségével minden eszközzel támogassa az állam a krízisbe került édesanyákat, családokat. A fiatalokat pedig neveljük a felelősségre, a családi életre, az emberi élet védelmére és egy biztonságos kapcsolati kultúrára.
Petíciónkat – nem véletlenül – június 4-én indítottuk útjára, a nemzeti összetartozás napján. 1920-ban ezen a napon csonkították meg a történelmi Magyarországot, 1956-ban pedig ugyanezen a napon foganatosították – szovjet nyomásra – azt az abortuszrendeletet, amely bevezette hazánkban a kérésre végzett abortuszok mai napig élő gyakorlatát. A trianoni békediktátum és az abortuszrendelet is sebet ejtettek nemzetünkön, megcsonkítva országunkat, népünket. Trianonról és az abortuszok bevezetéséről nem a magyarok döntöttek. A múlt fájdalma nem múlik el, az elcsatolt területeken élő, illetve az anyaméhben abortált 6 millió magyar ember hiánya velünk marad. A jövő gyermekeire viszont még mondhatunk igent, ahogy igent mondtunk határon túli magyar testvéreinkre a kettős állampolgárság lehetőségével. A múltra emlékezve és nemzeti sebeinket nem feledve tudunk elindulni egy tisztább jövő felé.
Ezért arra hívjuk a Magyar Fórum olvasóit, hogy csatlakozzanak petíciónkhoz és írják alá a www.citizengo.org weboldalon. Eddig több mint 9000-en adták ehhez a nevüket, de legyünk közel 30 000-en, vagyis legalább annyian, mint amennyi abortuszt végrehajtanak hazánkban!