A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Hányadik ébresztő ez?

Csurka István

Csonka-Magyarország mai urainak és a kijevi sovinisztáknak, akiket a Soros-központ is fűt egyaránt fontos, hogy a vereckei emlékmű ne emlékeztessen a magyar honfoglalásra és a Turul-szobor ne jelképezze az egykori magyar fennhatóságot. A magyarság legyőzéséhez fontos, hogy a magyar öntudat ne legyen folyamatos. Az új honfoglalók érdeke az, hogy az eredeti magyar honfoglalást felejtsük el, s ne merjünk beszélni arról a 19. században megindult második beáramlásról, amely szintén a vereckei útvonalon történt, s amely végtelen szenvedést, kiuzsorázást hozott a szegény ruszin népre és a magyarra is. 1901-ben ott, az Ungvár felé vezető hegyi úton ölte meg orrgyilkos golyó Egan Edét, az ír származású magyar fajvédőt, a kormánymegbízottat, aki a „hegyvidéki akció” megszervezésével akarta kiemelni a nyomorból és a rájuk telepedett galíciaiak karmaiból, valamint a közömbös, durva nagybirtok – a bécsi Schönbornok voltak ott az urak, s tartották többre a vadat az embernél – fojtogatásából. Nyomoztak a gyilkos után, de sohase lett meg. A ruszinok és a magyarok, már aki meg tudta váltani a hajójegyet, sűrű rajokban vándoroltak ki Amerikába. Ma a Demszky vezette Budapestről és az ország más, megszállt városaiból vándorol ki a képzett munkaerő, mert itthon nem tud megélni, s közben folyik a betelepedés. Az anti-turulisták mindent elfoglalnak, s közben jajveszékelnek. Ha a magyar keresztény értelmiség, a felelős magyar középosztály nem ébred fel, ha kiadja albérletbe a Turul-védelmet a részben a kormányzat által szervezett kétes elemeknek, s főleg ha eltűri azt, ami kiszorításban, új honfoglalásban a Turul ürügyén, jajveszékelve és melegfelvonulásosan történik, nemcsak Budapest vész el, nem csak a Turult bontják le, hanem egész hazánkat vereckétlenítik. A KMKSZ jóvoltából talán még állni fog az emlékmű, csak éppen a nép, amely akkor átkelt a hágón nem lesz sehol.
Hányadik „Ébresztő!” ez már, amit elkiáltok?
Olvassa végig Csurka István 2008-as elemzését a Magyar Fórumban!