A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Lukácsista mispóche

czyla

Vajda Mihály unokahúga, Babarczy Eszter kérdezi a nagybácsit: a húgod, az én anyám, miért félt a Fidesztől már ’98-tól kezdve?
A 2018-as tavaszi választások miatt panaszkodik a félmilliárdos filozófus kör tagja, Vajda Mihály valamelyik szutyok lapnak, hogy hiábavaló az ő és a mispóche legnagyobb jóindulata: A magyar ember kigyógyíthatatlan a butaságból, „nézem a választás után a sárga, nagyon magyar térképet és azt gondolom, előttem a butaság tengere” – idézem tartalom és betűhíven Vajdát. Vártuk a nagyon demokratikus, liberális reagálásokat, de nem mondhatjuk, hogy akár a nyugati sajtó, akár a mai, jobboldali kétharmados többség tagadói elhatárolódtak vagy fölháborodtak volna a filozófus kijelentésén.
Legjobb tudomásunk szerint nem is oly régen Vajda Mihály, Heller Ágnes és Radnóti Sándor ellen feljelentés beígérésére került sor, de valahogyan azután hamvába hótt a dolog. Nem derült ki pontosan se az elkövetési érték, és a bűnszövetkezet sem lett bizonyítva, ezek szerint már nem is lesz. Pedig a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetében kitört és verekedésig fajuló botrány mutatta ki az MTA kommunista filozófusai által eluralt elmúlt évtizedek lényegét, Aczélos fondorlatát, hamisságát a legszemléletesebben.  A Népszava írta meg, hogy említett kör rendszerszerűen pályázott ki pénzeket az államkasszából, és szétosztotta azt saját maga és a mispóche (jiddis szó, magyarul pereputty) között. Vajda Mihállyal, a botrány egyik alakjával még 1999-ben interjúzott az unokahúga, Babarczy Eszter, nyilván ma is még jó a kapcsolatuk, kézenfekvő lenne, hogy helyre tegye a nagybácsit, amikor ennyire felháborító és nem helyénvaló dolgokat beszél, mint most. Annak idején megkérdezte (bár a rejtett alany miatt homályban maradt, hogy kire vonatkozott a kétfedelű kérdés: az 1998-ban választást nyert Fideszre, vagy általában a magyarokra) a hugica a kedves rokontól, hogy „miért is gyűlölik annyira a pesti zsidó, egykori ellenzéki értelmiséget? Megbántottátok őket? Valld be, mit tettetek?” Vajda, ha egy csöpp becsület szorult volna belé, azt válaszolta volna a naivát játszó unokahúgnak: Tönkretettünk egy nemzetet.
A kommunizmus elfogadója, az újbaloldali, a demokratikus ellenzék buzgólkodója Vajda, 1999-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem filozófia tanszékének vezetője a maga és elvtársai múltján kedélyeskedik. És annak ellenére, hogy egész életében ott ártott, ahol tudott, soha a haja szála sem görbült, nem hálás, noha mindent megkapott kommunista múltja ellenére a rendszerváltás után is, sőt mindenből többet kapott.
DISZ-esként tulajdonképpen besúgást vállalt, s erről úgy beszél, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne.
„Az evangélikus gimnáziumba ´49-ig jártam, de akkorra az megszűnt evangélikus gimnáziumnak lenni. A régi tanárokat kirúgták, helyettük komisszárok jöttek, én lelkesen fogadtam ezt, mint a kommunizmus diadalát. 1949-től azután a Vegyipari Technikumba jártam, az iskola és az iskolai feladatok továbbra sem álltak érdeklődésem középpontjában, számomra sokkal fontosabbak voltak a barátaim, akikkel sokat csavarogtunk, a vegyészetből igen hamar kiábrándultam, de a kommunista rendszerrel soha szembe nem kerültem. Számomra mi sem volt természetesebb, mint az iskolai DISZ-ben nyüzsögni. Egyszer például a DISZ-vezetőségben gyanú ébredt – az éberség alaptulajdonsága az ifjú kommunistáknak  –,  fontos elvtárs reakciós körbe járó leányával szemben. A megfigyelését rám bízták, hogy kezdjek el „járni” vele, s szedjem ki belőle, miféle gyanús emberekkel barátkozik, és mire készülnek.”
„Lelkesen megcsináltam mindent, amivel megbíztak.  1952-ben jelentkeztem a Lenin Intézetbe. (Ez a kémiai technikum elitiskola-féle volt.) Minden okom megvolt rá, hogy kommunistává legyek, mert senki más semmiféle magyarázattal sem szolgált nekem arra nézvést, hogy mi történt itt. A kommunisták szépen elmagyarázták: a burzsoá társadalom szükségképpen torkollik fasiszta diktatúrába, ahhoz, hogy ez többé elő ne fordulhasson, radikálisan és forradalmi módon meg kell változtatni a világot, mint a Szovjetunióban. Mit tudtam én, hogy mi történik a Szovjetunióban!”
A Lenin Intézet a Wikipédia szerint felsőfokú intézet volt, 1956-ig tanult ott Vajda, és két év után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia-német szakán diplomát adtak neki. Lukács György természetesen tanítványai közé fogadta; budapesti köréhez tartozott.  De soha nem kérdezte meg Lukácstól, hogy volt képes a kommunizmusnak beszervezni a zsidó értelmiséget ’47-48-ban, miután látta, mi van odakint a Szovjetunióban. ,,A kommunisták azt mondták, hogy a burzsoá világ nem embernek való. Én pedig behelyettesítettem a burzsoá világot a ´44-es világgal. A népesség egyéb része zsidó projektnek látta a dolgot, mert tényleg felülreprezentáltak voltak a zsidók, tényleg különösen motiváltak voltak. Én egy perc alatt nyom nélkül elfelejtettem, hogy zsidó vagyok. Csak utólag látom, hogy zsidó barátaim voltak, hogy mindig zsidó környezetben éltem, és hogy generációról generációra mindig így van ez. Eljutottunk a zsidókérdés-tanulmányhoz és egyszer csak láttam, és mindjárt mondtam is: de hiszen ti mind zsidók vagytok!”
Vajda 1999-ben önmaga által nyilvánosság elé tárt, cinikusan előadott botrányos élettörténete kíváncsivá tett, vajon mit szólna a pesti zsidó, egykori lukácsista értelmiség ahhoz, ha a ma már nemzetiszocialista allűröktől mentes, ám náci voltát soha nem szégyenlő nagybácsival interjúzgatna egy megértő unokahúg?
A Spinoza házban történtek által 2018-ban ki lett elégítve a kíváncsiságom: semmit sem szólna, sőt összeállna vele, ha és amennyiben hatalomra kerülésének esélyét látná benne. És együtt venné a nácival hülyére a magyarokat.
És ők akarnák kigyógyítani a magyar népet a jobbágy, illetve rabszolga mentalitásából, hogy öntudatos polgárrá neveljék?
„Mindenütt szaladgálnak, ágálnak az ellenforradalmárok, üssétek le őket! Üssétek agyon ott, ahol találjátok őket! Ha csak egy órára is sikerül felülkerekedni az ellenforradalomnak, nem lesz kíméletes egyetlen proletárral sem. Mielőtt vérébe fojtanák a forradalmat, fojtsátok őket a vérükbe!” (Szamuely Tibor, Vörös Újság, 1919. február 11.)
Ők csinálták 1948-at, a fordulat évét. 
1956 november 4-én, ők verték le az „ellenforradalmárokat”.
Rendszerváltás címén ők rabolták ki az országot.
2010-ben ők vezették majdnem csődbe.   
Ezek a politikai mészárosok már majdnem kizsigerelték az országot.
Elég volt!