A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Labdaház

Kovács Attila

Gyurcsány Ferenc már több alkalommal is megvillantotta sajátos műveltségi szintjét. Emlékezhetünk arra, hogy megtréfálták őt a kétszámjegyű prímszámok. Azon pedig egyenesen megdöbbentünk, amikor közölte: ő bizony rendszeresen szokott bérmálkozni.
A parlamentbe éppen csak hogy besettenkedő Demokratikus Koalíció elnöke a napokban újabb örökbecsűvel ajándékozott meg bennünket. Ezúttal egy olyan körlevelet küldött szét az ellenzéki pártok vezetőinek, amelyben alternatív nemzetgyűlés közös összehívását javasolja, mégpedig a francia forradalom előtt létrejött „labdaházi nemzetgyűlés” mintájára.
A dolog több sebből is erősen vérzik. A Labdaház arról nevezetes, hogy 1789 tavaszán XVI. Lajos francia király – 175 év után – összehívta a rendi gyűlést, vagyis az országgyűlést. A rendi gyűlésen három rend képviselői vettek részt. Az első rend a nemesség, a második a papság képviselőiből állt. A harmadik rend a társadalom összes többi rétegét képviselte, s hiába, hogy létszámában többségben voltak a harmadik rendhez tartozó emberek Franciaországban,  végső soron mégis kevesebbet ért az őket  képviselők szavazata az első két rendet képviselők  szavazataival szemben. Pedig ahogyan Emmanuel Joseph Sieyes abbé, a harmadik rend szószólója mondta: a harmadik rend csupán arra vágyik, hogy „legyen valami”, azaz, hogy a döntéseknél végre számítson valamit érdemben az ő álláspontja is. Mivel követeléseik előadását követően június 20-án reggel zárva találták a rendi gyűlés épületét, abban a hiszemben, hogy direkt zárták ki őket onnan – pedig nem így volt, a rendi gyűlés helyszíne a Lajos József főherceg halála okán meghirdetett általános gyász miatt volt lezárva –, a harmadik rend képviselői átvonultak a szomszédos épületbe, az úgynevezett Labdaházba, ahol kikiáltották magukat Nemzetgyűlésnek, és még aznap esküt is tettek, hogy addig nem hagyják abba a munkát, amíg új alkotmányt nem teremtenek Franciaország számára. Ez volt a híres „Labdaházi eskü”.
S hogy miért vérzik több sebből Gyurcsány Ferenc labdaházas kezdeményezése? Soroljuk. Először is: sem Gyurcsányék, sem a többi ellenzéki párt nincsen kizárva sehonnan. A választásokon elért szavazati arányuknak megfelelő mandátummal ott lehetnek a parlamentben, részt vehetnek annak munkájában. Nehezen érthető, s maga Gyurcsány sem adott magyarázatot arra, amit az egyik pontban megfogalmaz – miszerint egy nemzetgyűlésben az ország valódi dolgaival lehetne foglalkozni –, hiszen ennek a parlament a terepe, az ellenzéki képviselők is ezért ülnek ott, ezért veszik fel a képviselői illetményüket. Nem volna más dolguk, mint a parlamentben tisztességesen politizálni, az emberek igényeit meghallva, azok érdekében fellépni, a kormányt korrekt módon bírálni, s ha jól végeznék a dolgukat, akkor talán népszerűség-növekedést is felmutathatnának.
További hibapont, hogy Gyurcsányék semmilyen szinten nem hozhatók párhuzamba a XVIII. századi Franciaország harmadik rendjével. Ők – és pártjaik – sem kormányon, sem ellenzékben nem képviselték a kisemberek, az átlagmagyarok érdekeit, és ők maguk sem tartoznak ebbe a kategóriába. Ők a nagytőkések, valamint a külföldi érdekeket kiszolgálók képviselői, ily módon a korabeli viszonyok között eleve nem is lehetnének besorolhatók még az első két rendbe se, mert az újkori Franciaországban sem a nemesség, sem pedig a papság nem volt idegen érdekek kiszolgálója. De az maga a nonszensz kategóriája, hogy a legszegényebbeket, legnincstelenebbeket mindig is semmibe vevő, szélsőségesen liberális párt akarná magát az egykori harmadik rend utódjának feltüntetni.
S legalább ilyen lényeges különbség, hogy a jelenlegi ellenzék hitele a nullával egyenlő. Míg a harmadik rend akkori képviselői hitelesek voltak saját társadalmi osztályuk előtt, és képviselői létük valós felhatalmazáson alapult, a jelenlegi ellenzék képviselőinek döntő többsége csupán csak pártlistáról jutott a Tisztelt Házba. A valós felhatalmazás ezen képviselőknél erősen megkérdőjelezhető, kiváltképp azoknál, akik egyéni körzetükben indulva hatalmasat buktak, ám a befutó listahely miatt most mégiscsak ott csücsülhetnek a parlamenti patkóban…
Bár normális körülmények között bérmálkozni csak egyszer lehet az életben – Gyurcsány Ferenc két „bérmálkozása” között belefáradhatott a kétszámjegyű prímszámokkal való reménytelen küzdelembe és talán ezért szórta a nyilvánosság elé hiányos tudásának újabb gyöngyszemét a Labdaházról.