A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A vad rendezések illúziórombolók

Az igazi művész nem parancsolgatással vívja ki a szakma elismerését

Születésnapja alkalmából kerestük föl a világhírű karmestert. Medveczky Ádám vallja, hogy a hitnek harcosnak kell lennie. A művész a tanításon, pályája főbb állomásain kívül beszélt Csurka István írásainak aktualitásairól, az elvetélt 1990-es rendszerváltásról, hitről és nemzettudatról.

Július 15-én töltötte be 77. életévét. Isten éltesse az emberi kor legvégső határáig! Azt mondják, hogy a 7-es szerencsét hoz. Mennyire babonás?
 

– A babona világa távol áll tőlem. A 7-es számot viszont más okokból nagyon kedvelem. A népmesékben sokszor találkozhatunk vele, de sokkal fontosabb, hogy a Bibliában is megjelenik, gondolhatunk a hét szűk esztendőre, a hét csapásra. Ezek természetesen „krimibe” illők is lehetnek, ezért számomra a legszebb az Írásból a Megváltó hét szava a keresztfán – Haydn írt róla egy csodálatos oratóriumot. Örülök, hogy most ez a szám kétszer is előfordul életemben. Tehát nem vagyok babonás, hanem mélyen hívő.
Olvassa el a teljes interjút a legújabb Magyar Fórumban!