A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

ÚJRAEGYESÍTÉS

Märle Tamás

Amint azt a környező népek is tudják, a Kárpát-medence egy földrajzi, gazdasági, infrastrukturális és politikai egység volt több mint ezer éven át. Ennek a szétbomlasztásától mi, magyarok a mai napig szenvedünk, a második világháború óta pedig ennek orvoslására sem lehetőség, sem kormányzati akarat nem volt. Az elmúlt évek gazdasági és politikai megerősödése, valamint a migrációs válság okozta közép-európai összezárás azonban új esélyeket kínál a nemzetépítés folyamatában, az elhangzottak alapján a Kárpát-medencét ismét egységbe lehet kovácsolni.
Európa inváziója idején a Kárpát-medence népeinek elemi érdeke a katonai szövetség. A védelmi politika összehangolása mellett a gazdasági-kereskedelmi együttműködés is csak hasznot hoz mindenki számára. A Monarchia szétszabdalt vasúthálózata helyett most új gyorsvasutakat lehet építeni, továbbá a térséget összekötő autópálya-rendszert és energiahálózatokat. Nem egy-két éves feladat lesz ez – amint azt mellékelt térképeinken láthatják –, de megéri. A lényeg pedig pontosan ez: megéri. Nemcsak a magyaroknak, hanem a többi népnek is.
Egy népet ugyanis csak gazdaságilag lehet megfogni, a környező országokat sohasem fogja meghatni a határon túli magyarok keserű helyzete, sőt. Azonban, ha hasznuk van a gazdasági, kereskedelmi és infrastrukturális egység visszaállításában, akkor mindjárt máshogy állnak a magyar nemzet tagjaihoz.
Orbán Viktor a tusnádfürdői előadását követő kérdésekre válaszolva azt is elmondta, hogy a politikában nem érdemes rövid távon hálát remélni. Így értelmezhető azon stratégiája, hogy a folytonos román jogtiprás dacára az együttműködést szorgalmazza Bukaresttel. Vagy az, hogy hiába nem kaphatnak kettős állampolgárságot felvidéki nemzettársaink, a V4-szövetséget, továbbá gazdasági kapcsolatainkat akkor is erősíteni kell Szlovákiával. A miniszterelnök már többször kifejtette, hogy hosszú távon gondolkodik – egészen 2030-ig –, és egy jó politikushoz, egy államférfihoz ez illik.
Ajánlatával együtt ugyanakkor azt is egyértelművé tette a miniszterelnök, hogy újabb jogtiprást nem fogunk elnézni senkinek. „Tudjuk, hogy Bukarestben azt mondogatják, hogy Székelyföld nem is létezik. Én egyetértek az RMDSZ ide vonatkozó ünnepi szlogenjével, amely kifejezi azt, hogy Erdély akkor is létezett, amikor még a modern Románia nem létezett, és ahogy itt körülnézek, ismerem az ittenieket, nyugodtan mondhatom, hogy Székelyföld még akkor is létezni fog, amikor egész Európa behódolt az iszlámnak. Ebben biztosak lehetünk.” De ugyanez a határozott kiállás valósul meg Kijevvel szemben nap mint nap Kárpátalja ügyében. Hiszen szövetséget csak erős ország ajánlhat, olyan kormány, amelyik védelmezi nemzetének minden tagját, amelyik segíti az összes nemzetrészt.
A magyar megmaradás határon túli feltétele a gazdasági körülmények gyarapodása, az elvándorlás csökkenése és a gyermekvállalási kedv növekedése. Ahhoz, hogy ezek kedvezően alakuljanak, elengedhetetlen a Kárpát-medence újjáépítése. A miniszterelnök által körvonalazott gazdasági, kereskedelmi és infrastrukturális hálóval meg lehet oldani szülőföldjükön való boldogulásukat, ugyanakkor ezekkel a fejlesztésekkel a térség többi népe is csak gazdagodna.
Ennyire átgondolt és támogatható vízióval rég nem állt elő senki. Amennyiben végignézzük, hogy az eddig Tusványoson fölvázolt tervek közül mennyit váltott valóra Orbán Viktor, úgy jogosan bízhatunk a koncepció sikerében.
A teljes cikk, valamint Európa vasút- és autópályahálózatát elemző ábráink a legújabb Magyar Fórumban!