A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Gondolta volna? – Több lány jelentkezik ifjú polgárőrnek

Szövetségünk tagjai hősként védték és védik nap mint nap a határ menti településeket

A nyári táborokban rendészeti-polgárőr szakmai, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, egészségügyi ismeretekről szóló foglalkozásokat tartunk, és nagy hangsúlyt fektetünk a hazaszeretetre és a honvédelmi ismeretekre.

Június 27-én tartották a polgárőrök napját. Honnan ez a dátum? Véletlen esik egybe Szent László király ünnepével?
 

– Az Országos Polgárőr Napot – egészen pontosan az év június 27. napját – a Polgárőrtörvény határozza meg. Ez a nap a polgárőrök napja. Ennek alkalmából az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) évente egy országos rendezvényen köszöni meg a polgárőrök áldozatos, önkéntes munkáját. De nemcsak országosan, hanem szinte minden megyében ünneplik a polgárőröket megyei polgárőrnap keretében. A dátum nem véletlenül esik egybe Szent László királyunk ünnepével. A polgárőrök Szent László királyt védőszentként tisztelik, és ápolják hagyományait, amelyek példaként szolgálnak Magyarország közbiztonságának és közrendjének fenntartásában, valamint az ország határainak őrizetében való közreműködésben.
 
Ráadásul éppen 27 éves – ez most egy „bűvös szám” – a polgárőrség. Kegyed nagyon fiatal. Mikor kapcsolódott be a szervezet munkájába?
 

–1991 fordulópont volt Magyarország bűnmegelőzési rendszerében. A lakossági kezdeményezésekre létrejött úgynevezett „önvédelmi csoportok” 1991 áprilisában szövetségbe tömörültek, és megalakították az Országos Polgárőr Szövetséget. Még egyetemistaként dr. Bíró Gyula kriminalisztikát oktató tanárom invitálására 2003-ban csatlakoztam – néhány hallgatótársammal együtt – az egyetemi polgárőrök csoportjához. Néhány évvel később a megyei polgárőrszövetség elnökségi tagjává, majd az országos szövetség elnökségi tagjává választottak meg. Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke felkérésére 2015-ben igazgatási elnökhelyettes lettem, majd 2016-ban valamennyi választott tisztségemről lemondva felkötöztem Budapestre, és az OPSZ főigazgatói székébe ültem, amely már egy teljesen új megvilágításba helyezte az életemet.
 
Az ünnepségen fiatal lányok is ott voltak. Biztos nem díszpintyként. Mennyire vonzó a polgárőrség a szebbik nem számára?
 

– Nagy örömömre szolgál, hogy nincs hiány lelkes fiatalokból, akik közül sokan a szülők példáját is követve ifjú polgárőrnek jelentkeznek. A fiatalok között – amin többen csodálkoznak – egyre több a lány. A polgárőrség, a polgárőri szolgálat értéket ad számukra, hazafias hozzáállást tanulhatnak, és részt vehetnek a több mint hatvanezer polgárőr felelősségvállalásában. Az Országos Polgárőr Napon is 50 ifjú polgárőr tett esküt, amely bizonyítja, hogy vonzó a fiatalok számára a polgárőrség.
 
Jelenleg mennyien szolgálnak?
 

– Pontos számot nehéz mondani, mindig változik a létszám, de megközelítőleg 63.000 polgárőr van ma az országban.
 
Lassan eljár az idő az alapítók felett. Hogy állunk az utánpótlással? Toboroznak?
 

– Az utánpótlást kiemelten fontos feladatnak tartom. Az elmúlt évek sikeres toborzási eredményei már tapasztalhatók. Budapest és a vidéki városok, települések egyesületeinek polgárőrei igyekeznek szorosabb kapcsolatot kiépíteni a helyi oktatási intézmények, iskolák pedagógusaival, közös rendezvényeket szerveznek, ahol bemutatják tevékenységüket. Az érdeklődők megismerhetik ezáltal azt a fajta magatartást, viselkedési normákat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a polgárőrség a jövőben is sikeresen együttműködhessen a rendvédelmi szervekkel. Fontosnak tartjuk a fiatalok felé irányuló azon kommunikációt, hogy a polgárőrök jelenlétükkel és szolgálatukkal hozzájárulnak a települések, városok megfelelő közbiztonságának fenntartásához. Ezért is szervezünk az ifjú és fiatal polgárőrök számára augusztus elején Gyenesdiáson 1-1 hetes tábort, ahol minőségi, szakmai oktatást kapnak a rendvédelmi szervek szakmai vezetőitől.
 
Alkalmassági vizsgán is át kell jutniuk a jelentkezőknek? Egyaránt gondolok fizikai és pszichés alkalmasságra.
 

– A polgárőrséget az önkéntes közösségért való tenni akarás, egymásra való odafigyelés jellemzi. Ez a motívum az, amivel rendelkezni kell egy állampolgárnak, hogy a polgárőrség mellett tudjon dönteni. Képzés szempontjából pedig szolgálatot csak az láthat el, aki polgárőr-alapképzésben részesült, és erről igazolással rendelkezik, valamint polgárőr-igazolvány birtokosa. Polgárőr-továbbképzéseket és speciális szakmai képzéseket is szervezünk, amelyek célja a polgárőrök ismereteinek felfrissítése, az új vagy módosított jogszabályok megismerése, és a speciális feladatokra való felkészítés. Az OPSZ Lovas Tagozatnál a lovasok képzése az ORFK közreműködésével kiválóan működik. Kimagasló elméleti és gyakorlati oktatási rendszert alakítottunk ki, amihez nagy segítséget ad a Lakitelek Népfőiskola. A migrációval kapcsolatban több megyében folytatunk felkészítést, amelyeken több száz fő vett már részt. Speciális, áldozatsegítési továbbképzést, elsősegélynyújtási oktatást is tartanak számos megyében. Most már hagyománnyá vált az évente kétszer megrendezendő lövészverseny, amelyen több száz idősebb és ifjú polgárőr vesz részt. Az OPSZ Sportegyesületének gondozásában minden évben megszervezésre kerül a Polgárőr Kerékpáros Túra a Velencei-tó körül és az 1956-os emlékfutás. Ezen túlmenően lehetőséget biztosítunk valamennyi polgárőrvezetőnek, hogy Polgárőr Akadémián vegyenek részt, amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóinak közreműködésével kerül megrendezésre évente legalább két alkalommal. Ez a fajta akadémia oktatásvezetői képzést, jogi és szakmai felkészítést nyújt elméleti szinten a polgárőrök részére.
 
Ez egy önkéntes szolgálat. A polgárőrök maguk döntik el, hogy a határvédelmi tagozatba lépnek-e be, vagy egy adott településen járőröznek?
 

– Önkéntesen látják el a szolgálatot, tehát önként vesznek részt az országhatár védelme érdekében szervezett szolgálatokban is. Az OPSZ 2017 januárjára készen álló Határvédelmi Polgárőr Tagozata 55 egyesülettel és 1200 polgárőrrel felkészült arra, hogy szükség esetén részt vegyen a migráció kezelésében. Ennek köszönhetően polgárőreink százai, ezrei hősökként védték és védik nap mint nap a határ menti települések biztonságát.
 
Mennyire sikeresek a meghirdetett programjaik? Például a „300 x 100 BIZTONSÁG” program, a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program, a Család-, a gyermek- és ifjúságvédelem program?
 

– Az egyik legnagyobb támogatást a 2013-ban megindított „100 x 100 BIZTONSÁG” programot kibővítő, a „250 x 100 BIZTONSÁG” programmal folytatódó, majd ezek sikerére alapozva a „300 x 100 BIZTONSÁG” program kapta. A polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja – az Országos Rendőr-főkapitányság kiemelt támogatásával – Magyarország 288 településén és Budapest 12 kerületében, a közbiztonság erősítésére és a lakosság közbiztonságérzetének javítására került meghirdetésre. A program célja, hogy a kijelölt településeken kevesebb legyen a jogsértés, kevesebb legyen a bűncselekmény, érezhetően javuljon a lakosság biztonságérzete, szervezzék meg a folyamatos közterületi és külterületi polgárőrszolgálatot, és a lakossággal folyamatos párbeszéd alakuljon ki. A program sikerét jelzi, hogy az évenkénti megvalósításhoz a Belügyminisztérium soron kívüli támogatást biztosított. A városi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében az OPSZ és az Országos Rendőr-főkapitányság – a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. támogatásával – 2016-tól évente meghirdette a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot. A program célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában szereplő partnerségi feladatok hatékony megvalósítása, valamint az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező nagyvárosokban megvalósítható rendőr-polgárőr együttműködés, a cselekvési célok kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása. A program 2017-es értékelése szerint sikeres volt. Ahogyan már korábban említettem, az Országos Polgárőr Szövetség 2018. február 10-én meghirdette éves programját a család-, a gyermek- és ifjúságvédelem témakörében, a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében. A gyermekek és fiatalok leginkább az alkohol és a kábítószer veszélyeinek, az internet kedvezőtlen hatásainak vannak kitéve, ezek megelőzésében fontos szempont a közösségi élet pozitív hatásainak bemutatása és a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A témával összefüggésben megyei polgárőrszövetségek és polgárőr-egyesületek vállaltak aktív bűnmegelőzési tevékenységét előadásokkal, prezentációkkal, speciális rendezvények megtartásával.
 
Nyáron a szülők dolgoznak, kamasz gyermekeik az utcákon, tereken, fesztiválokon, táborokban. Jobban fókuszálnak a szezonban a gyermek- és ifjúságvédelemre?
 

– Az Országos Polgárőr Szövetség idén is két turnusban szervezi meg az Országos Polgárőr Ifjúsági Tábort. A táborban két korcsoportba tartozó polgárőrök vesznek részt: az ifjú polgárőrök 14–18 éves korig, illetve a fiatal polgárőrök 18–30 éves korig. A táborokban különböző rendészeti-polgárőr szakmai, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, egészségügyi ismeretekről szóló foglalkozásokat tartunk, amelykeen nagy hangsúlyt fektetünk a hazaszeretetre és a honvédelmi ismeretekre. Szeretnénk tovább erősíteni a fiatalok honvédelmi elkötelezettségét.
 
Medveczky Attila