A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Végjáték

Csurka István

Legjobb példa erre az első görög százmilliárdos eurócsomag sorsa: ez el sem jutott Görögországba, egyenest ment a hitelező bankoknak. És azt mondták, Görögország megmenekült, csak éppenséggel a görögök tüntettek ez ellen a megmenekülés ellen. Most Olaszországgal akarnak valami hasonlót eljátszani. Az Európai Központi Bank olasz állampapírokat vásárol és raktároz el trezorjaiban, ezzel az olasz állam újra hitelképessé válik, és mindjárt meg is jelenik vagy Morgan vagy Stanley vagy Rockefeller vagy Rothschild, és ad pénzt kamatra. Mert Olaszország újra kamatképes.
De meddig megy ez? Meddig adózik az emberiség egy önemésztő és embernyúzó pénzügyi imperializmusnak? Meddig kényszerítenek független államokat olyan életforma fenntartására, amelyet nem fedez a saját termelés, és meddig kényszerítik ugyanezeket állandóan csak hitelpénz, kamatos pénz használatára. Miért nem szabad ezeknek a saját gazdaságuk működtetéséhez szükséges saját pénzt ‒ ha nem eurót, akkor lírát vagy pesót vagy forintot! ‒ kibocsátani. S miért szabad ezt az egyiknek megtenni, a másiknak pedig nem. Híre jött, hogy a FED, az amerikai jegybank, amely magánkézben van ‒ hogy milyenben, arról most hallgassunk –, újra tetemes összegű dollárt nyomott. Ott ennek mi a fedezete? Arany vagy repülőgép-anyahajó?
Ez a rendszer, mint látjuk, annyira értelmetlen, hogy el kell vesznie! 
Olvassa végig Csurka István 2011-es elemzését a legújabb Magyar Fórumban!