A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Népszerű a kadétképzés

A kadétprogram elsődleges célja a honvédelem népszerűsítése

A kadétképzésben végzettek választhatják a honvédség hivatásos, szerződéses, tartalékos szolgálatát vagy a civil pályát is. A bizonyítvány kézhezvétele után elhelyezkedhetnek a honvédségnél közalkalmazottként, de tovább is tanulhatnak az MH Altiszti Akadémián vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédtiszti karán is.

Eredményes az egy évvel ezelőtt, a honvédelmi tárca által elindított kadétprogram, és mi ennek a programnak az előzménye?
 

– Mindenképpen eredményes, hiszen mindenhol jelentős a túljelentkezés. Nem a semmiből találtuk ki ezt a programot. A régebben létrehozott úgynevezett katonasuli-programunk tapasztalatait dolgoztuk föl, és figyelembe vettük a tárcához beérkezett egyéb szakmai kéréseket. Négy évvel ezelőtt több olyan intézménytől kaptunk megkeresést, ahol katonai alapismeretek közismereti tantárgyat oktatnak, hogy több gyakorlati foglalkozást szeretnének a gyermekek. Legyen több lövészet, haditechnikai ismeret. Tehát ne csak elméleti. Ezért megpróbáltunk olyan szakgimnáziumi képzésen gondolkodni, ahol a jelenleg 200‒210 óra helyett a diákok sokkal több és a korosztályuknak megfelelő szintű szakmai tartalmú foglalkozáson vehetnek részt. Ezért kialakítottuk a honvéd kadét igazgatási ügykezelő szakmairányt, ami tavaly bekerült az OKJ képzési palettájába. Így közel 1700 órában olyan szakmai tartalmú tantárgyakat lehet oktatni, amelyekben jóval több a gyakorlat: a közelharc, a kézitusa, a lövészet, haditechnikai ismeret. Lényeges, hogy emelt szintű nyelvi képzést biztosítunk a diákok számára, ami a honvédség számára is kiemelten fontos. Emellett a tárca kérése az volt, hogy a gyerekek úgy kerüljenek majd be a felsőfokú oktatásba, hogy legalább B kategóriás gépjárművezetői engedéllyel, egészségügyi vizsgával, számítógépes alapvizsgáról szóló ECDL-bizonyítvánnyal és alap- vagy középfokú (esetleg katonai szakanyaggal bővített) angolvizsgával rendelkezzenek.
 
Az OKJ-s kadétképzés így életkorhoz kötött? 25 évesen már lekéstünk róla?
 

– Kifejezetten szakgimnáziumi képzésről van szó. Tehát azt a 14‒15 éves korosztályt szólítjuk meg, akik elvégezték a 8. osztályt. Természetesen a középoktatási törvénynek megfelelően idősebben is be lehet kerülni a szakgimnáziumi képzésbe, de 25 év felett már egyéb szabályzók alapján lehet tanulmányokat folytatni.
 
Mennyire kapcsolódik össze a honvédelmi alapismeretek tantárgy és az OKJ-s képzés?
 

– Annyiban, hogy a kadétprogram egyik pillére a bármely oktatási intézményben szabadon választható, korábban katonai alapismeretek, idén már honvédelmi alapismeretek megnevezésű tantárgy oktatása. Jelenleg mintegy hatvan intézményben lehet választani ezt a tárgyat, majd érettségit tenni belőle. Ha egy diák az említett tárgyból leérettségizik, még nem szerez honvéd kadét szakmai végzettséget. A honvéd kadét igazgatási ügykezelő képzés tehát a honvédelmi alapismeretekre épül, kiegészülve a már említett tárgyakkal, a kötelező vizsgákkal, informatikai képzéssel, hadtörténelemmel. Tehát ez egy szakgimnáziumi képzés, és nem egy tantárgy.
 
Amennyiben sikeresen elvégzi a diák a képzést, akkor kap egy kadétoklevelet?
 

– OKJ-s bizonyítványába az kerül bele, hogy honvéd kadét igazgatási ügykezelő. Ezzel a végzettséggel többféle lehetőség előtt áll. Továbbtanulhat egy 54-es számú OKJ-s szakképesítésen belül. A kadétképzésben végzettek választhatják a honvédség hivatásos, szerződéses, tartalékos szolgálatát vagy a civil pályát is. Tehát már végzésükkor elhelyezkedhetnek a honvédségnél közalkalmazottként vagy legénységi állományú katonaként, de tovább is tanulhatnak a szentendrei MH Altiszti Akadémián vagy más felsőfokú intézményben, köztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédtiszti karán is – felvételükhöz szakmai szinten nagyon sok tudással rendelkeznek.
 
Kialakulhat olyan szituáció, amikor a kadétok ‒ akik a civil pályán maradnak ‒, behívhatók a seregbe, vagy ez csak a tartalékosokra vonatkozik?
 

– Minden magyar állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét, a jogszabály szerinti minősített helyzetben behívható. Ezt követi egy rövid kiképzés, és felkészítés. Annyi lesz a kadétok előnye ilyen esetben, hogy sokkal többet tudnak a végrehajtandó feladatról, hiszen elméletben környezetmentesítést, védelemigazgatást és egyéb szakmai ismereteket is tanultak.
 
Tudtommal bővítik a képzést is. Mely szakterületeken?
 
– Valóban kidolgoztuk a terveket. Már megkezdtük az egyeztetést a szakgimnáziumok fenntartóival és a szakképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériummal, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumával, hogy a következő tanévekben milyen szakterületeken bővítsük a kadétképzést. A jogszabályi hátteret is ki kell alakítani. Felmértük, hogy a honvédségnek milyen szakemberekre van szüksége. Így a 2020/2021-es tanévtől gépész, elektronikai és környezetvédelmi-környezetbiztonsági szakterületeken tervezzük a kadétképzés bővítését, sőt, a speciális mechatronikai szakmairány bevezetését is tervezzük. Azért is ilyen típusú bővítést tervezünk, mert ha a diák négy év után úgy dönt, hogy mégsem akar katona lenni, akkor ezekkel az ismeretekkel elhelyezkedhet a munkaerőpiacon, hiszen keresett szakmákról van szó.
 
Mi a lényege a jelentkezők számára szervezett békatábornak?
 
– A felvételt nyert diákok többsége kollégista lesz, ezért is lényeges, hogy az első tanév előtt csapatépítő, motivációs tábort szervezzünk számukra. Tehát nem úgy kerülnek be a szakgimnáziumi képzésbe, kollégiumba, hogy nem ismerik a társaikat, tanáraikat, nevelőiket, hanem részt vesznek a 4‒5 napos programon, amelynek egyik része a „Hazafiság Iskolája”, amit Pákozdon rendeznek meg. Ez egy nyílt, minden iskola számára elérhető pedagógiai program. A tanulók több különböző foglalkozáson, hagyományőrző rendezvényen vesznek részt, kiállítást láthatnak az 1848‒49-es szabadságharcról, valamint az I. és a II. világháború főbb eseményeiről, s ezt követően irányított, hadtörténészekkel folytatott beszélgetéseken át jutnak tantárgyi ismereteiket bővítő információkhoz. Emellett részt vesznek sportrendezvényeken. Tavaly kenuztak a Velencei-tavon, légpuskával is lőhetnek a gyermekek, és megmutatjuk nekik az alapvető katonai mozgásmódokat: Vigyázz! állás, Pihenj! állás és még sorolhatnám.
 
Olvassa végig interjúnkat a legújabb Magyar Fórumban!