A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Balos hecckampány Debrecenben

Gyurcsányéktól a Jobbikig mind hisztériát keltenek

A balliberális kettős mérce most is tetten érhető. Támogatják, ha egy baloldali politikus iskolaigazgató, de ha fideszesről van szó, akkor rögtön felháborodnak. A fő céljuk: az iskolákat újfent visszarángatni a politikai csaták színpadára.

Egy ideje nem lehetett hallani a Tanítanék Mozgalom kormányellenes megmozdulásairól. Nemrég Debrecenben újra színre léptek. Miért?
 

– Az nem biztos, hogy a Tanítanék Mozgalom áll a háttérben, de az igen, hogy a baloldali fellépések, azok retorikája, stílusa, sőt az egész hecckampány atomszférája kísértetiesen emlékeztet a mozgalom demonstrációira. Ugyanis azok az erők, amelyek a Tanítanék Mozgalom égisze alatt politikai csatározások színterévé akarták tenni az iskolákat, újra alkalmat láttak a zavarkeltésben. A Tanítanék is egy politikai mozgalom volt, hiába akarták fellépéseiket szakmainak álcázni. A közoktatási intézményeknél hol a vezetés meghosszabbítására, hol új jelölt beiktatására kerül sor, és ebből csinál cirkuszt az ellenzék. Debrecenben az Ady Endre Gimnázium esetében történt, hogy lejárt a korábbi igazgató megbízatása. Kiírták a pályázatot, amit a fenntartó elbírált, és a döntést nagyon sokan ‒ alapvetően politikai erők ‒ úgy próbálták beállítani, hogy pártos határozat volt. A szocialisták szerint mindez felháborító, mert a döntés szakmaiatlan. Holott ez egy szakmai jellegű döntés volt. Ha megnézzük, hogy kik álltak ki a régi igazgató mellett, akkor a névsor, kommentár nélkül is magáért beszél. Olyanok szerveztek szimpátiatüntetést a volt igazgató érdekében, mint Kovács László, aki korábban az SZDSZ színeiben önkormányzati képviselő volt; Juhászné Lévai Katalin volt szocialista országgyűlési képviselő, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés egykori elnöke; az Együtt részéről Rutz Tamás, aki indult tavasszal az országgyűlési választásokon, de annyira „népszerű” volt, hogy még az induláshoz szükséges aláírásokat sem tudta összegyűjtetni. Akkor ott volt Káposznyák István, a DK hajdani jelöltje, és a mára egyértelműen baloldalivá vált Jobbik helyi két képviselője, Kőszeghy Csanád Ábel és Herpergel Róbert. Tehát az egész balliberális paletta a DK-tól a Jobbikig, az MSZP-től az Együttig politikai kérdést kreált egy igazgatóváltásból.
 
Nézzük az előzményeket! Miért kellett az előző igazgatót elmozdítani?
 

– Nem a képviselő-testület, hanem a Debreceni Tankerület nem támogatta a hajdani igazgató pályázatát. Az ellenzék azt harsogja, hogy egy 16 éve jól működő iskola igazgatóját nem választották meg. A Debreceni Tankerületnél az az eljárásrend – hasonlóan a többinél –, ha lejár egy igazgatói megbízatás, akkor az új pályázat kiírását megelőzően elrendelnek és végrehajtanak egy fenntartói törvényességi, ellenőrzési vizsgálatot. Ez a fenntartónak joga és kötelezettsége is bizonyos időközönként. Ez a 2016/17-es tanévben történt meg. Akkor járt le Rózsavölgyi Gábor ötéves vezetői megbízatása. Ez a vizsgálat több, a működés törvényes feltételeit nem teljesítő és jelentősen kifogásolható hiányosságot tárt föl. Ennek az volt a következménye, hogy mivel 2017-ben Rózsavölgyin kívül más pályázó nem is volt, akkor a tankerület javaslatára a fenntartó egyéves megbízást adott az igazgatónak azzal a feltétellel, hogy a feltárt problémákat orvosolja, a hiányosságokat pótolja. 2018-ban, egy év leteltével a tankerület végrehajtotta a pótlólagos ellenőrzést. Azt tapasztalták, hogy nem oldották meg az iskolában a problémákat. A törvényes működés feltételei továbbra sem voltak biztosítottak számos vonatkozásban. Különösen aggasztó tényként közölték, hogy igen jelentős volt a meg nem tartott órák száma. Kirívó példaként említik, hogy volt olyan osztály, ahol a havi huszonkét kötelező magyaróra helyett csak ötöt tartottak meg.
 
Mire hivatkoztak? Tanárhiányra? A tanár betegségére?
 

– Amennyiben tanárhiány van, vagy az egyik tanár hosszabb időre betegállományba kerül, akkor iskolán belül oldják meg a helyettesítést. Komoly probléma esetén a tankerület segít, és más iskolából átmeneti jelleggel pedagógus munkaerőt biztosít. A tankerületi rendszer egyik fontos eleme, hogy nemcsak az iskolán belüli erőforrásokat lehet igénybe venni probléma esetén, hanem külsőket is. De ilyen jelzéseket a tankerület nem kapott. Azzal magyarázkodott a volt igazgató, hogy náluk erőteljes a dráma tagozat és a hozzá kapcsolódó színi tevékenység, irodalmiműsor-készítés. Ez önmagában dicséretes. Viszont az, hogy sokan emiatt nem voltak órákon, már nem magyarázat arra, hogy nem tartották meg a magyarórákat. Főleg azért, mert egy kötelező érettségi tantárgyról van szó. A sikeres érettségi pedig nagymértékben befolyásolja a diákok sorsát, sikeres felvételüket az egyetemekre. A másik szempont, amit mérlegelhetett a fenntartó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának az a nyilatkozata, hogy az iskola jövőjét szem előtt tartva hozták meg a döntésüket; Rózsavölgyi Gábor, az előző igazgató életkorából – 62 éves – adódóan nem tudja kitölteni az ötéves intézményvezetői ciklust. A tantestület előtt is elmondta, hogy nyugdíjba megy, így az ötéves igazgatói megbízatást nem tudja kitölteni. A másik pályázó, Türk László még nincs 40 éves, így nála nem áll fenn ez a probléma. Hiszen egyetlenegy iskolának sem érdeke az, hogy kétévente igazgatóváltás történjen – mert ez a pedagógiai munka és az oktatási tevékenység kárára megy. Az ellenzék és a felháborodók azért akarják, hogy Türk László vonja vissza a pályázatát, mert a kinevezett jelölt fideszes önkormányzati képviselő. Érdekes módon ezt a kifogást ‒ hogy pártpolitikus ne vezessen iskolát ‒ nem hangoztatta az ellenzék, amikor Pallás György, az MSZP helyi politikusa ‒ két cikluson át önkormányzati képviselő, jelenleg a párt megyei alelnöke – több mint 20 éven át gimnáziumi igazgató volt. Tehát a balliberális kettős mérce most is tetten érhető. Azt támogatják, ha egy baloldali politikus iskolaigazgató, ha egy fideszesről van szó, akkor rögtön pártpolitikai szinten felháborodnak. A fő cél, hogy az iskolákat újfent visszarángassák a politikai csaták színpadára. Holott az elmúlt években egyre kiegyensúlyozottabb az oktatásügy, egyre stabilabb a finanszírozás, egyre nagyobb volumenű fejlesztések történnek. Most azok háborognak, akik számára mindez mellékes, csak politikailag akarnak hasznot szerezni egy gimnáziumi kinevezésből.
 
Igaz, amit az egyik internetes sajtóban olvastam, hogy szülők, diákok tüntettek a hajdani igazgató, Rózsavölgyi mellett?
 

– A demonstráción nagyon kevés fiatal volt, főleg idősebbek vettek részt rajta. Lehet, ők öregdiákok voltak. A tantestületből is csak néhányan jöttek el. Egyértelmű, hogy ez egy politikai hecckampány, és semmi köze a szakmaisághoz.
 
Elképzelhető, hogy a baloldali pártok nem nyugszanak bele, amiért a BMW Debrecenben nyitja meg legújabb gyárát, s ezért szemelték ki ezt a várost, hogy rossz hírét költsék?
 

– Ez is elképzelhető, hiszen minden siker konkrét és egyértelmű cáfolata a baloldali retorikának. Hiszen azt mondják állandóan, hogy hazánkban 3 millió szegény él, a gazdaság romokban. Ehhez képest egyre kevesebb a munkanélküli – a foglalkoztatottsági arány csak a németeknél és a cseheknél jobb.
 
Medveczky Attila