A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Találkozás Istennel

Széplaky Bálint

A Felházat három éve hívta életre az Úr, a szervezők saját szóhasználatukban akkor kapták meg a látást, hogy olyan eseményeket szervezzenek, ahol Isten dicsőítése, az imádság van a középpontban, hogy az egyetemista fiataloknak alternatívát nyújtsanak a csütörtök esti időtöltésre az egyetemi bulik mellett. A mozgalom egy pincehelyiségből indult, aztán stadionokat töltött meg, de az elmúlt két évben a hangsúly folyamatosan a méretben kisebb HáziFelházakra tevődik át. A Felház saját csatornáján megosztott videók és saját tapasztalataim alapján mutatjuk be a Felházat.

A hármas kötél, a kezdetek
A Felház története 2015-ben kezdődött. Az elnevezés arra az emeleti szobára utal, ahol az apostolok megkapták a Szentlelket, ahogy ők használják a Szent Szellemet. A három fiú: Orbán Gáspár, Prekopa Donát és Ember Illés összegyűltek egy nappaliban, elkezdtek imádkozni, keresztény zenét hallgattak és beszélgettek. Ez volt az első Felház. 12 alkalom után döntöttek úgy, hogy nyilvánosan folytatják az imádkozást. Szerették volna bemutatni ‒ elsősorban a saját generációjuknak ‒ azt a személyes kapcsolatot Jézussal, amit megtapasztaltak, és helyet biztosítani arra, hogy az emberek találkozzanak Istennel. A nappaliból kimozdulva, a hónapokkal későbbi helyszínek már a Körcsarnok, a Tüskecsarnok és a MOM Park voltak. Donát és Illés pünkösdista gyülekezethez tartozó családban nőttek fel, Donát apja lelkész. Gáspár a Svábhegyi Református Gyülekezetbe járt édesapjával megtéréséig. Ahogyan egy korábbi interjúban fogalmazott: „Afrikában (Ugandában) olyan erejével találkoztam az élő Istennek, hogy az egész életemet átadtam Jézusnak.” Illés másodéves egyetemista korában itthon tapasztalta meg Isten természetfelettiségét. Donátnak médiához kapcsolódó végzettsége van, a másik két fiú pedig az ELTE ÁJK-n folytatja tanulmányait. Ők hárman szervezik és vezetik a Felházakat. Örülnek, hogy hármukat hívta az Úr, mert ahogy a prédikátor könyve is mondja: „a hármas kötél nem hamar szakad el.”
 
A HáziFelházak (hamarosan definiáljuk) útnak indításakor, 2016 őszén így tekintett vissza Donát a kezdetekre: „A Felház eredendően egy imádkozó és dicsőítő alkalom egyetemistakorú fiataloknak, keresztényeknek és nem keresztényeknek. Egyszerűen az a mélyről jövő elemi vágy volt a szívünkben, hogy azt az Istent, akinek mi a hatalmát, csodatévő erejét megtapasztaltuk, bemutassuk a fiataloknak. Hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a Szent Szellem idő és korlátok nélkül tudjon radikálisan dolgozni. Meghívott, hogy az Ő munkáját valljuk, meghívjuk Őt arra, hogy gyógyítson, adjon nekünk prófétai szót, végezzen szabadító és gyógyító munkát.”
 
Isten királysága, HáziFelház, Tábortüzek
Később sikerült rálátni nagyobb perspektívából nézve is a mozgalom szerepére. „Megértettem, hogy a Felház szolgálata hogyan helyezkedik el Isten Országában. Mert Istennek nemcsak egy háza van, ahol az övéi vannak, hanem neki Királysága van, amit folyamatosan terjeszt, hogy a sötétség világának urát visszaszorítsa. A Felház szerepe ennek építése.” (Gáspár)
Isten Királyságának építése hármas céllal mehet végbe Gáspár megfogalmazásában. Az első, hogy Isten gyermekeit visszavezessük vagy közelebb vezessük az Atyához, a teremtő Istenhez, Jézus munkáját folytatva, az Ő segítségét kérve. Második a gyülekezetek építése, megerősítése, hiszen ezek az ősegyház óta tartóoszlopai Krisztus testének, az egyháznak. Harmadik pedig a világ szolgálata, vagy inkább megnyerése, hisz „a világ fiai sóvárogva várják Isten fiának eljövetelét”.
 
A Donát által használt képben a Felház egy tábortűz, ahová az emberek eljönnek, beleteszik a fáklyájukat, és továbbviszik azt, vagy éppen visszaviszik a közösségeikbe. A cél sosem a gigarendezvények szervezése volt, hanem hogy elérjék, hogy a fiatalok a saját helyükön helyreálljanak, és ott tudjanak építeni, építőkövekké válni. A szervezők tapasztalták, hogy ez történik, erősödnek a fiatalok és a gyülekezetek. Ennek a munkának a folytatására pedig hatékonyabb eszköz a kisebb tábortüzek gyújtása szerte az országban. Így közel két éve ezeken a kisebb imaalkalmakon van a hangsúly.

Olvassa végig cikkünket a legújabb Magyar Fórumban!