A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A családok a nyertesei a 2019-es költségvetésnek

Interjú Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárral

„Az anyagiak önmagukban nem jelentenek megoldást. Nagyon fontos a családbarát gondolkodás, illetve értékrend. Az oktatáson-köznevelésen keresztül is hangsúlyoznunk kell, hogy mi a családokban látjuk a jövőt, illetve mekkora érték az elköteleződés.”

Lassan véget ér a családok éve. Tudjuk már, vannak-e adatok arról, hogy mennyire volt eredményes a kormány programja?
 

– Olvasóik is bizonyára tudják, hogy nemcsak hazánkban, hanem egész Európában is nagy gondot jelent a demográfiai helyzet. Több mint 30 éve évente többen halnak meg, mint amennyien születnek. Sőt, általában évről évre kevesebb újszülött jön a világra, mint a megelőző esztendőben. A népesség csökkenése nem válogat a nemek között. Ezekben a korosztályokban egyre kevesebb a nő és a férfi egyaránt. Ebből fakad a legnagyobb nehézségünk is. Ennek az egyre csökkenő számú, termékeny korban lévő csoportnak kellene egyre több gyermeket vállalnia ahhoz, hogy ki tudjunk mászni ebből a demográfiai gödörből. Magyarországon az ad okot az optimizmusra, hogy itt gyermekszeretőek az emberek, és alapvetően családban gondolkodnak. Mára már növekszik a tervezett vagy vágyott gyermekek száma. Ha megkérdezzük a fiatalokat, hogy hány gyermeket szeretnének, akkor kiderül, hogy többet, mint kettőt. A feladatunk, hogy segítsünk ezeket a vágyakat, terveket megvalósítani. Nem minden anyagiak kérdése, de sok múlik rajta. A balliberális kormányok idején, amikor kivették a pénzt a családtámogatási rendszerből – például megszüntették a családi adókedvezményt és az akkori szocpolt, el akarták venni a gyes harmadik évét, és még a családi pótlékot is meg akarták adóztatni –, drámai mélypontra esett a gyermekvállalási kedv. A 2011-es negatív csúcs idején az úgynevezett teljes termékenységi mutató 1,23 volt, miközben a demográfiai szempontból önfenntartó társadalomhoz 2,1 az elvárt érték. A két érték közötti különbség elég drámai ahhoz, hogy lássuk, honnan kell feljönnünk. 2010-hez képest több mint kétszer annyit fordítunk a családok támogatására. Ez számszerűsítve a 2019-es költségvetésben 2000 milliárd forintot jelent. Rengeteg plus forrást tettünk bele a családtámogatási rendszerbe már az elmúlt években is, aminek láthatók az eredményei: 2011-hez képest 20%-kal nőtt a gyermekvállalási kedv. De ugyanez a növekvő tendencia mondható el a házasságkötésekről is, az elmúlt húsz évben nem esküdtek annyian, mint most. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az anyagiak önmagukban nem jelentenek megoldást. Nagyon fontos a családbarát gondolkodás, illetve értékrend. Az oktatáson-köznevelésen keresztül is hangsúlyoznunk kell, hogy mi a családokban látjuk a jövőt, illetve mekkora érték az elköteleződés, a hűség – ezek a klasszikus értékek nem változtak az elmúlt évszázadokban sem.
 
A családoknak nyújtott támogatásokra mennyi pénz jut 2019-ben?
 

– A családok nyertesei a jövő évi költségvetésnek. Erre utal az is, hogy a 2019-es büdzsé a biztonságos növekedés költségvetése. A családok szempontjából ez fontos. Mert mit szeretne egy család? Biztonságot és növekedést. Ha biztonságban tud növekedni egy család, illetve biztonságosan gyarapodó környezetben tud élni, akkor jól jár. Ehhez a biztonságos környezethez szeretnénk hozzájárulni a kétgyermekesek adókedvezményének ismételt emelésével. Míg 2015-ben 20.000 forintot tudott megtakarítani egy kétgyermekes család, 2019-ben már a dupláját, 40.000 forintot. De emelkedik az otthonteremtésre szánt források nagysága is, és minden olyan programot folytatunk, amit korábban elkezdtünk. Újdonság a családbarát szülészetek kialakítása, amire a költségvetésben 10 milliárd forint áll rendelkezésre. Olyan környezetet szeretnénk teremteni, amely a gyermek megszülése és megszületése során egyaránt szolgálja az anya és a baba méltóságát.
 
Ez nemes gondolat, de mégis mi gátolhatja alapvetően a fiatalokat a családalapításban, miért vállalnak jóval később és kevesebb gyermeket?
 

– A gyermekszám csökkenése, illetve a gyermekvállalás kitolódása összefügg az oktatással. Egyre többen tanulnak, és egyre tovább. Ráadásul érdekes tendencia látszik a nemek között is, ma már több az egyetemista lány, mint a fiú, több a diplomás nő, mint a férfi. A kutatási eredmények és tapasztalatok egyaránt azt mutatják, hogy a tanulási időszak kitolódásával, a magasabb iskolai végzettséggel párhuzamosan csökken a gyermekvállalási kedv. Ez igaz a munkavállalásra is. A nők is szeretnének jobban jelen lenni a munkaerőpiacon. Ha segítjük őket abban, hogy munkájukat össze tudják egyeztetni a gyermekvállalással/gyermekneveléssel, akkor könnyebben fognak családot alapítani, gyermeket vállalni. A 70-es években például teljesen természetes volt, hogy a fiatalok először családot alapítottak, és utána kezdték el a szakmai karrierjüket. A családalapítás valamikor a húszas évek eleje-közepe táján megtörtént. Ma már nem így van. Nyugat-Európa-szerte vagy azt is mondhatom, hogy mindenhol a fejlett világban kitolódik a gyermekvállalás időpontja. De Magyarországon ez a tendencia is megállt, szemben a nyugati trenddel, tehát bátran mondhatom, hogy egyértelműen vannak biztató jelek. Leginkább az lehet a reményünk, hogy Magyarországon rend van az emberek lelkében-fejében-szívében, nálunk családközpontúan gondolkodnak az emberek. A mi életünkben fontosak a szülői kapcsolatok, nagyon sok az összetartó család, a szülők sokan és sokáig gondoskodnak a gyermekeikről. Ha megkérdezünk egy fiatalt, hogy számára mi a legmegbízhatóbb, legfontosabb információforrás, akkor ő elsőként a családját fogja említeni. Az a feladatunk, hogy ezt a hozzáállást, ezt a Magyarországot ne hagyjuk lerombolni.
 
Medveczky Attila