A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

NÉGYSZÁZ ÉV MAGÁNY

czyla

A XVI. században a kezdeti törökellenes harcok idején az országgyűlésre összegyűlt rendek egységesen tiltakoztak, mert a török elleni védőharc címén az országban állomásoztatott zsoldos hadsereg elpusztított falvakat, templomokat, egyházi kincseket zsákmányolt, megerőszakolta a nőket, s öldökölte az ellenálló férfiakat. A magyaroknak az sem tetszett, hogy a magyar királlyá koronázott német-római császár nem tartotta be a koronázási esküjét: nem az ország hagyományos törvényeivel kormányzott, hanem hódított gyarmatként kezelte Magyarországot. A birodalom hadügyi és pénzügyi rendszere teljes mértékben központosított volt, a Magyar Királyságot a Bécsben székelő Udvari Tanács (Hofkriegsrath), Udvari Kamara (Hofkammer) és Udvari Kancellária (Hofkanzlei), valamint a Titkos Tanács irányította. Az Udvari Kamarának fennállása alatt egy magyar tagja sem volt.

Igaz, hogy a kiváltságaikat megőrizni akaró magyarok Magyarország törvényes jogainak megnyirbálására sorozatos felkelésekkel reagáltak. Az osztrák rendek javaslata a belső háborúság megszüntetésére, hogy kormányozzák ezentúl a magyarokat saját törvényeik szerint, süket fülekre talált. A XVII. század kezdetekor kirobbant Bocskai-felkelés, az első szabadságharc az európai birodalom és szövetségesei ellen. Megjegyzendő, hogy az Oszmán Birodalom – de maga Batu kán is – megkísérelte a magyarokat szövetségesévé tenni a Nyugat ellen. És akkor IV. Béla Európa melletti elkötelezettségét nyomatékosítva kivégeztette a kán követeit. Azonban a nyugati szomszédoktól hiába kért védelmet, nem kapott, helyette rútul elárulták.

Akkoriban is durva hatalmi érdekek dominálták a tetteket, de a hódítónak nem juthatott eszébe feltüntetni magát sem liberális demokratának, sem a jogállam védelmezőjének, mert hála Istennek ez a humbug még nem volt kitalálva. Bár, hogy az esztelen magyarellenesség milyen őrült módon tombolt, arról egy titkos feljegyzés szövege árulkodik. Egy gyalázatos megbízás, amely Wallenstein hercegtől mint a hadsereg főparancsnokától azt kívánta, hogy – az ellenállókkal szembeni általános támadás megindításán kívül – „kezdjen 12 éves kortól mindenkit megöletni, aki magyarul beszél, akiket mégis életben hagynak, azoknak borotválják le a haját, és homlokukat szurokkal bekenve, jelöljék meg. A kipusztuló lakosság helyébe pedig, a magyarokat pótolva, más népeket kell telepíteni.”

Botrányos a szöveg, de legalább nem kertel. In medias res. A dolog közepébe vág. Kiirtani! A lakosság helyébe más népeket kell telepíteni!

Akkor zsoldosokat küldtek, most migránsokat. Mondjuk akkor nem hazudoztak annyit, mint most a holland zöldpárti Sargentini a jelentésében arról, hogy a liberális demokráciát félti, és a magyar jogállamiságot vizsgálja. Mert ennek a maszlagnak a hátterében persze nem a jogállamiság vizsgálata, hanem éppen a jogfosztás szándéka áll.

A liberális demokrácia felkentjei eldöntötték, Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyszer 7 percben szólalhat fel az Európai Parlament plenáris ülésén, és semmiféle vádra nem válaszolhat azzal a 65 oldalas jelentéssel kapcsolatban, amit javarészt a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek és tollnokaik hazugságai alapján állítottak össze a bevándorláspárti brüsszeli politikusokkal közösen. A miniszterelnök elmondta Kötcsén: kötelességének érzi, hogy szembeszálljon Macronnal, aki első renden szét akarja robbantani a Néppártot. Ebben a tekintetben mindenki felhasználható eszközként a brüsszeli bürokraták számára, mert végső céljuk egy darab szuperállam létrehozása. Pontosan tudják, nincs olyan ország, amely határok és identitás nélkül létezni képes. Csak azt nem tudják pontosan megmondani, hogy a tömeges migráció által összezúzott, tradicionalitásukat vesztett nemzetek helyébe mit képzelnek.

Az még nincs kimunkálva. Éppen úgy, ahogy a bevándoroltatás sem volt.

Gyorsan megnyitották az utat a több mint 1,1 millió migráns előtt. Azután, amikor a döntően fiatal és iskolázatlan férfiak tömege rázúdult Európára, és megjelent a dzsihádista extrémizmus – amit már a FRONTEX, az Európai Unió határügynöksége is elismert –, virágot vittek az áldozatok sírjára.

Kinek áll érdekében azok kezére adni Európát, akik a biztos jövő helyett a bizonytalanságot garantálják és maximum egy nagy ugrást a sötétbe?

A négyszáz év magány valójában a józan ész magánya.