A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

​Székely nagygyűlés Sepsiszentgyörgyön

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke

A székelyek nem mondanak le autonómiaigényükről!

A Székely Nemzeti Tanács centenáriumi nagygyűlésére Sepsiszentgyörgy főterére hívja a székelyeket 2018. november 18-án 13 órára. Legyen ez az emlékező nagygyűlés a székelység és a vele szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösség olyan egységes megmozdulása, mint öt évvel ezelőtt a Székelyek Nagy Menetelése volt. Emlékezzünk együtt száz év küzdelmeire, a Székely Nemzeti Tanács alapítóira, a Székely Hadosztályra és az ötven éve megszüntetett Magyar Autonóm Tartományra! Tekintsük át együtt az utóbbi tizenöt évet is, amely a Székely Nemzeti Tanács újjáalakulása óta telt el! A centenáriumi nagygyűlés azonban nem pusztán a múlt tanulságainak összegzése, hanem egy olyan, jövőnek szóló rendezvény, amely új lendületet ad az autonómiaküzdelemnek. Az autonómia a szabadság intézménye. Saját oktatási, gazdasági, kulturális intézményeinek kerete. Ezen belül oldódhat meg méltányosan és véglegesen a Református Székely Mikó Kollégium helyzete. Akik elégedetlenek ennek jogtalan visszaállamosításával, november 18-án jöjjenek Sepsiszentgyörgyre! Székelyföld legfontosabb oktatási intézményének, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek a helyzete méltányosan és véglegesen az autonóm Székelyföldön oldódhat meg. Akik ezt akarják, jöjjenek Sepsiszentgyörgyre! Akik biztonságos, fenntartható távlatot szeretnének a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumnak, jöjjenek Sepsiszentgyörgyre! Akik szabadon, a hatalom fenyegetése nélkül akarják használni a székelység jelképeit, jöjjenek Sepsiszentgyörgyre! Várjuk Székelyföld és Erdély ifjúságát! Az autonómiaküzdelem a jövőjükért folyik, sikert elérni tevékeny, célratörő részvételükkel lehet. Ha azt akarják, hogy legyen jobb itthon, mint bárhol a nagyvilágban, jöjjenek Sepsiszentgyörgyre!
Várjuk Sepsiszentgyörgy lakóit! Jelenlétükkel tegyék méltóvá a rendezvényt Háromszék történelmi hagyományaihoz. Emlékezzünk a legnagyobb székelyre, akit a huszadik század adott az egész magyarságnak, emlékezzünk Márton Áronra, és idézzük fel ma is érvényes szavait: „A román fennhatóság alatt élő magyarság helyzete nem felel meg azoknak a nagy erkölcsi követelményeknek, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya a békés együttélés rendezőelveiként megjelölt.”
Üzenjük meg Bukarestnek: a székelyek nem mondanak le autonómiaigényükről! Az egymással harcban álló román közhatóságoknak pedig üzenjük meg: Románia vagy demokratikus jogállam lesz, vagy nem éri meg fennállásának kétszázadik évfordulóját! A székelység alkotmányos rendet, jogállamiságot, ezen belül területi autonómiát követel! Székelyföld területi autonómiája a román‒magyar megbékélés előfeltétele, és a térség stabilitásának záloga. Adjunk hangot ennek az üzenetnek 2018. november 18-án Sepsiszentgyörgyön!