A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

BOLSI VIRTUS

czyla

Most, hogy a Brüsszelben dagonyázó ellenzéki képviselők, a strasbourgi Sargentini-jelentés mellett kiálló hazaárulók látványa és intellektuális minősége esélyt ad arra, hogy a magyar választópolgár 2019-ben végre egyszer s mindenkorra visszavegye a Soros emberei által bitorolt EU-s parlamenti helyeket, Gyurcsány előbújt. Átkozódott, őrjöngött, s azt üvöltötte fékezhetetlen internacionalizmusában, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása csak a kezdet és a végcél pedig az, hogy az „európai egyesült államok” felügyelete alá kerüljön Magyarország. Gyurcsány és a DK azért tüntet reggel délben meg éjjel, mint a megszállás mellett leginkább elkötelezett párt, hogy a törvényesen megválasztott Kormányt megbuktassa. Ha jól értjük tehát, az ellenzék bejutási küszöb alatt álló egyik tagja bevallotta, hogy együttműködött Sargentiniékkel, e szerint ezt a Soros-jelentést azért kellett sürgősen és csalással megszavaztatni, hogy a migránsok betelepítését szorgalmazók időben megkapják az ideológiai kezdőlökést, és persze vele majd az anyagi támogatást a 2019-ben esedékes uniós parlamenti választásokhoz. Gyurcsányban él még a bolsevik virtus, úgy gondolja, ha választások útján nem megy, majd megy erőszakkal. Már megszokhattuk, hogy nincs az a tény, amely a Gyurcsány dominálta ellenzéken belül ellentmondásba tudna kerülni egy vele gyökeresen ellentétes ténnyel, ezért nem is azt firtatjuk, hogy Gyurcsány és a kommunisták tegnapi mély Nyugat–gyűlölete hogyan változhatott át egyik napról a másikra forró szeretetté, hanem azt, hogy nincs-e törvényi akadálya annak, hogy nyílt színen erőszakra buzdítson, vagy annak, hogy például egy bizonyos Aradi Emil mint az Élet és Irodalomban (2018. szeptember 14.) publikáló szerző lényegében azt terjessze a nyilvánosság elé, hogy a változások érdekében idegen hatalmakat kell mozgósítani a magyarok ellen.

Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain a sor, hogy megmutassák az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvek erejét és a világ szabadságszerető népeinek erejét. „Kérem a nagyhatalmak és az Egyesült Nemzetek bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem szabadsága érdekében” – írta szegény Bibó 1956. november 4-én, ám akkor is az a szomorú helyzet állott fenn, hogy az ENSZ nem állt ki a magyarok mellett, nem foglalkozott a Magyarország elleni agresszió kérdésével. Se a magyarok ügyének megvitatására, se a támogatására, de még csekély nemzetközi nyomás megszervezésére sem volt politikai szándék az ENSZ részéről.

Pedig abban az időben reményeket tápláltunk a Nyugattal szemben, és hittünk abban, hogy például a szövetség alapelveinek megfelelően jár majd el az ügyünkben. Azonban a nyugati hatalmak szemet hunytak a szovjetek beavatkozása felett. Bár azóta több mint 60 év eltelt, a Szovjetunió szétesett, legyen elég figyelmeztetésnek annyi, hogy az eurokommunisták viszont egyben vannak, többségét adják a brüsszeli/strasbourgi parlamentnek, ők bármelyik nemzetről, amely őrizné szuverenitását, bármennyi hazugságot képesek elítélő nyilatkozatba belefogalmazni, és azt akár csalással is, de megszavazni.

A mostani időben azt tapasztaljuk, hogy elsősorban magunkban bízhatunk, ám szerencsére már nem vagyunk egyedül. Helyzetünk azért nem reménytelen, mert az Európai Parlament 197 képviselője nem állt sem a kommunista, sem az újragyarmatosító szándék, sem a helytartói rendszer hívei, sem a Soros komisszárok mellé, 197 becsületes ember nem szavazta meg a Sargentini-jelentést. Az 1956-ban minket cserbenhagyókhoz hasonlóan a Soros–bérencek a saját szájuk íze szerint értelmezik a nemzet jogát, ami inkább jogfosztás.

Ezért fontosnak tartjuk az efféle fölvetéseket, hogy a fiatalabbak, a politikával nem foglalkozók, az ún. Európa-pártiak is megértsék, hogy az Európai Parlament jelenlegi összetételében a visszafejlődésének olyan szakaszába érkezett, amikor időszerűvé vált a működésével kapcsolatos ellentmondások kimutatása. „A mai Brüsszel rosszabb, mert erőszakosabb a tagállamokkal szemben, mint a Szovjetunió idején Moszkva volt a kelet-európai blokk országaival szemben” - jelentette ki az ügyben autentikus Putyin az orosz elnök. Ami pedig a tüntetőket és Gyurcsányt illeti, saját emberük kérdezi Amerikából: „Hogyan merészkednek ezek a korrupt gazemberek az utcára menni, és másokat is az utcára hívni?!