A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A gyerekek védelméért

Interjú Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárral

A gyermekek sérelmére elkövetett erőszak vagy akár csak annak kísérlete elfogadhatatlan. Ha egy nevelő, gondozó gyermeket bántalmaz, arra nemcsak börtön vár, hanem soha többé nem helyezkedhet el gyermekek közelében.

Nagyon lényeges programjuk a nagy létszámú, korszerűtlen gyermekotthonok megszüntetése. Hogy állunk ezen a téren? Mi valósult meg a gyakorlatban.
 

– A nagy, elavult intézmények kiváltása tizenöt megyében már megtörtént, a program befejező szakaszához érkeztünk. A gyermekvédelemben részesülő huszonegyezer gyermek és kétezer-ötszáz fiatal felnőtt többsége már nem intézményben lakik, kétharmaduk nevelőszülőknél él. A kormány célja 2010 óta ugyanis az, hogy minél több, az állam gondoskodására szoruló gyermek élhessen családi környezetben. Ezért erősítettük meg a nevelőszülői rendszert.
 
Remélem, nem veszi bántásnak, de arról cikkeznek, hogy több helyen az intézmények vezetői, gyermekfelügyelők visszaéléseket követtek el a gyermekek sérelmére. Ez valós probléma?
 

– Tudja, minden közösségben történnek bajok, ezzel együtt nyilvánvaló, hogy kötelességünk minden hasonló esetet megelőzni. Bármilyen, a gyermekek sérelmére elkövetett erőszak vagy akár csak annak kísérlete elfogadhatatlan. A gyermekek védelmét az új büntetőpolitika is kiemelten kezeli. Ha egy nevelő, gondozó gyermeket bántalmaz, arra nemcsak börtön vár, hanem soha többé nem helyezkedhet el gyermekek közelében. A jelzőrendszerben a gyermekek biztonsága érdekében történtek az elmúlt években kötelező jellegű feladatbeépítések, amelyek települési, járási és megyei szinten határozzák meg a család- és gyermekjóléti szolgálat kötelezettségeit. A saját szüleik által nem nevelhető gyermekek érdekében fontos, hogy őket elsődlegesen nevelőszülőknél helyezzük el, ahol családi nevelésben részesülnek. Négy éve foglalkoztatási jogviszonyt biztosítunk valamennyi nevelőszülőnek, aki egy gyermek után havonta mintegy nettó hatvanezer forintot kap. Továbbá a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony teljes körű egészség- és nyugdíjbiztosításra jogosítja a nevelőszülőt, s ez korábban hiányzott.
 
10 éve rengeteg, sokakat érintő intézkedés történt a szociális területen. Viszont, ha szerteágazó területek közül valamelyik nem megfelelően működik, könnyen kerülhet támadások kereszttüzébe. És ezt rögtön harsogja az ellenzék.
 
–Amit megszoktunk. De, végső soron azokra lesz hatással, akik támogatásra szorulnak az élet valamely területén. Az államtitkárság akkor működik jól, ha több más területtel együttműködik. Az a jó, ha minél több embernek tudunk segíteni még a szociális védőháló igénybevétele előtt. Ezért említettem az együttműködést, mert azok az alapelvek nem változnak, hogy segély helyett munkát próbáljunk meg adni, s legyen rendszeres, kiszámítható jövedelme valakinek, és olyan legyen a családtámogatás, amelynek köszönhetően több pénz marad a családi kasszában.
 
Az intézményi kiváltás folyamata épp egy olyan program, amely miatt korábban rengeteg támadás érte az államtitkárságot. Hogy áll most a kiváltás folyamata, mekkora forrást rendel az állam a programhoz?
 
–A szocializmus évtizedei alatt az volt a gyakorlat, hogy a fogyatékos embereket egy helyen látták el egy nagy, lehetőleg a település szélén található intézményben. A kiváltási folyamat nem valósítható meg egyik napról a másikra. Nem csupán arról van szó, hogy a nagy intézményeket kis, élhető, emberi, családiasabb közösségekké alakítjuk át, hanem arról is, hogy az eddig szerényebb körülményekre kárhoztatott emberek úgy és olyan helyre költözhessenek, ahol a szolgáltatásokat is igénybe tudják venni. Büszkén mondhatjuk, hogy Magyarország a 2011-ben elfogadott kiváltási stratégiával Európában is az élen jár. A cél, hogy uniós támogatások bevonásával 2023-ig az elavult környezetben élők többségét kisebb, élhetőbb körülmények közé helyezzük.
 
Eddig hat helyen emeltek az országban ilyen modern intézményt. A következő négy évben hány további épül?
 

– A magyar kormány hetvenhétmilliárdos programot indított, amelynek keretében 2023-ig tízezer főt érinthet a kiváltás.
 
Mit kívánnak tenni azért, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája a jelenlegi negyven százalék fölé emelkedhessen?
 

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy a társadalom lássa, hogy attól, hogy valaki megváltozott munkaképességű, igenis tud értékes munkát teremteni, hozzáadott értéket előállítani. Az érintettek számára egészen új életminőséget, életcélokat nyújthat, ha lehetőséget kapnak arra, hogy munkát végezzenek. E célcsoport külön támogatást és speciális törődést igényel, vannak olyan programjaink, amelyekkel elérhető, hogy az ön által említett mutatón javítsunk. Ezt szolgálja a rehabilitációs kártya intézménye, amely a piac szereplőinek bizonyos járulékkedvezményt biztosít. A kártyát ma már több mint harminchatezren veszik igénybe. Az elkövetkező hónapok során szeretnénk újabb piaci szereplőket is bevonni, hogy minél inkább segítsük a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. 2010-ben a megváltozott munkaképességűek csupán tizennyolc százalékának volt munkája Magyarországon, ma ez az arány már eléri a negyven százalékot.
 
M.A.