A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

1464 Budapest, Pf. 1578
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu


MEGJELENT

a MAGYAR FÓRUM

XXX. évfolyamának 38.
száma.

MEGNYÍLT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ŐSZI ÜLÉSSZAKA

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke: „A Jobbikban az elnökség háta mögött születtek meg a stratégiai döntések. Nem tudtunk előre a Spinoza-házbeli akcióról. Aki azt mondja, hogy bárkivel összefogunk, csak kerüljünk hatalomra, a vonaizmust képviseli.”

SZÉGYENFAL – A jelentés megszavazói, tartózkodók, távolmaradók

A fohász ereje

Mert mi az élő Isten temploma vagyunk

Megjelent a Barsi Református Egyházmegye prédikációs kötete. A kiadvány az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok prédikációi mellett röviden bemutatja az egyházmegyében található református gyülekezeteket is.
„Nemcsak az emlékezés a feladatunk, hanem az emlékeztetés is. Mindabban, ami a múltban egyházunkkal történt, az élő Isten munkáját keressük, aki ma is munkálkodik. Prédikációs kötetünkkel, és benne az élő Isten igehirdetésével a reformáció örökségéhez szeretnénk kapcsolódni” – olvasható a Nt. Kassai Gyula lévai lelkész, egyházmegyei esperes által jegyzett előszóban. Mint a továbbiakban írja: „Az elmúlt 500 évben az igén keresztül a Szentlélek egyházzá, közösséggé formált bennünket. Isten segedelmével az öt évszázad alatt a Barsi Református Egyházmegye közössége felismerte az imádság áldását, a fohász erejét, továbbadta hitét, mindezt a legdrágább nyelven, az anyanyelvén művelve.”
A bevezető néhány egyházmegyei alapinformációval is szolgál. Megtudhatjuk többek között, hogy az egyházmegyében 47 gyülekezet van, melyben a nyugdíjba vonult lelkészekkel együtt 24 lelkipásztor teljesít szolgálatot. A magyar anyanyelvű reformátusok száma valamivel több, mint ötezer fő.
A kétszáz oldalas könyv az egyházmegyében szolgálatot teljesítő lelkészek vasárnapi, ünnepi és alkalmi igehirdetéseit tartalmazza. Az elő fejezetben vasárnapi prédikációk olvashatók.  A második fejezet az ünnepi igehirdetéseket taglalja. Az ünnepi igehirdetések végigvezetik az olvasót az egyházi éven, az adventen, a karácsonyi ünnepkörön, nem feledkezve meg a böjti időszakról, a húsvéti ünnepkörről, s a pünkösdről sem. Ugyanakkor szerepelnek benne a Szentháromság vasárnapjáról, az új kenyér és bor, valamint a reformáció ünnepeiről szóló igehirdetések is.
A kötet harmadik fejezetében alkalmi prédikációk olvashatóak, többek között a március tizenötödikei nemzeti ünnepünkhöz, a konfirmációhoz, tanévkezdéshez kapcsolódó igehirdetések.
Az egyes prédikációk között az egyházmegyében élő gyülekezetek rövid bemutatkozásának is teret adnak. A kötet lapjain mind a 47 gyülekezet történetét, gyülekezeti életét felvázolják. A bemutatkozó szövegeket Mátyás Lajosnak, a Pápai Egyházmegye nyugalmazott esperesének a gyülekezet templomáról készített akvarelljei színesítik. A kiadvány ismertetésével szerkesztőségünk a magyar nemzeti protestánsok előtt tiszteleg.
 
emma