A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Nemzeti érdek az erős hadsereg

Interjú Németh Szilárddal

„Nagyon nagy hibát, bűnt követettek el azok, akik néhány évvel a NATO-csatlakozásunk után, azt sulykolták, hogy „Magyarországnak nincs szüksége erős, önálló nemzeti hadseregre, a NATO majd megvéd bennünket!”

100 éves a magyar légierő. A légierőt is fejlesztik a korábbi hagyományokra építkezve? A pápai repülőtér, illetve annak infrastruktúráját, gépeit is fel kell újítani?
 

– A pápai bázisrepülőtér a Magyar Honvédségen belül az egyik olyan pont, ahol a legkorszerűbb munkafeltételek állnak rendelkezésre. Az elmúlt években elkészült az új irányítótorony és hangárkomplexum, utasforgalmi terminál, a reptér üzemeltetéséhez pedig számos modern technikai berendezést szereztek be. E modernizálásnak köszönhető, hogy bennünket választott az észak-atlanti katonai szövetségünk, a NATO Légiszállítást Irányító Ügynöksége is. De folyamatos a fejlesztés a Magyar Légierő más városaiban, Kecskeméten, Szolnokon, Veszprémben és Győrben is. És persze a korszerű „merev- és forgószárnyas repülőeszközök” – mi nevezzük csak repülőgépeknek és helikoptereknek – beszerzése is a légierő képességfejlesztését szolgálja. Gondoljunk csak a három C‒17-es – becenevén „Big Mac”  –, a kettő A‒319-es szállítógépünkre, a nemrég érkezett Falconra, vagy a húsz darab H145M többcélú helikopterre. Persze van úgy, hogy a felújítás jobban megfelel a céljainknak: éppen tegnapelőtt érkezett meg Oroszországból négy Mi‒24-es teljesen rendbe tett harci helikopter.
 
Új típusú haderő megszervezését várja el a miniszterelnök Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. Az átszervezés érinti a légierőt is?
 

– Ahogyan már utaltam rá, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretén belül nem csupán haditechnikai eszközöket szerzünk be, hanem képességeket fejlesztünk, olyan komplex rendszereket, amelyek hatékonyan szolgálják Magyarország érdekeit, a Magyar Honvédség alaprendeltetéséből adódó feladatainak ellátását, és ezáltal a magyar emberek biztonságát. Egy komoly országnak ütőképes, jól kiképzett, professzionális haderőre, gyors reagálású légi flottára van szüksége. Ezért védelmi kiadásaink növelése mellett kellett döntenünk. 2019-ben rekordösszeg, 513 milliárd forint garantálja az ország katonai biztonságának erősítését. Ez a GDP 1,17%-a, 2024-re már 2%-ot fogunk elérni. A pénzt mindig hatékonyan ‒ nemcsak többet, hanem jobban ‒ kívánjuk elkölteni. Éppen ezért a beszerzéseket minden esetben széles körű piackutatás előzi meg. A Magyar Honvédség sohasem típusokban vagy gyártókban gondolkodik, hanem képességet fejleszt, és kizárólag a magyar katonai-biztonsági, gazdasági, társadalmi érdekeket helyezi előtérbe.
 
Emellett még milyen átszervezésben gondolkodnak?
 

– A Zrínyi 2026 program két fő pilléren nyugszik: honvédelmi és haderőfejlesztési elemekből áll. Első és legfontosabb az ember- és katonaközpontú megközelítés, amelynek középpontjában az egyéni harcászati felszerelés – ruházat és fegyverzet ‒ korszerűsítése, a katonáink megbecsültségének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése áll, azokra a katonákra fókuszálva, akik ma is egy rendkívül komoly és szerteágazó feladatrendszerben végzik a munkájukat: határőrizet; migrációs válság kezelése; kiképzési, felkészítési és missziós feladatok. 2010-ben 17, ma 7 ezer önkéntes tartalékos katonánk áll szolgálatban. Európa és a világ biztonsági környezete változó, mondhatni egyre romlik. Ebben Magyarországnak is szüksége van egy valóban ütőképes haderőre, amely a fejlesztési ciklus végére 30 ezer hivatásos katonával és 20 ezer tartalékossal áll az ország, illetve a magyar emberek rendelkezésére. „A falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében vagyon” – mondta Dobó István az Egri csillagokban. Olyan fiatal, jól kiképzett, ép testű-lelkű tábornokokra, tisztekre és honvédekre van szükségünk, akik készen állnak szeretett hazájuk fegyveres megvédésére.
 
De van ehhez elegendő humán erőforrás?
 

– Magyarországon folyamatosan nő a foglalkoztatottak száma, s minimális a munkanélküliség, emelkednek a bérek, vásárolnak az emberek, gyarapodnak a családok, hál’ Istennek erősödik az ország. Ebben a jó gazdasági helyzetben olyan komoly elköteleződéssel járó munkára, mint a katonaság, természetesen nehezebb toborozni, de folyamatosan keressük a módszert, hogyan csábítsuk a honvédséghez a fiatalokat. Ilyen praktika például az életpályamodell és a hozzá tartozó biztosítási rendszer, amelyet tavaly januárban vezettünk be. Vagy ott van a 2015 óta tartó folyamatos illetményemelés, ami 2019-re eléri az 50%-os növekményt.
 
A kadétképzés például egy rejtett toborzásnak is felfogható?
 

– Kiemelt célunk a haza iránti elkötelezettség erősítésével a fiatalok bevonása a honvédelmi nevelésbe, hiszen az új nemzedék nélkül lehetetlen a modernizálás. A HM 2017-ben indította el a Honvéd Kadét Programját. Ennek egyik pillére a gimnáziumokban és a szakgimnáziumokban szabadon választható honvédelmi alapismeretek című tantárgy, ebből érettségi is tehető. A másik egy OKJ-szakképzés, a honvéd kadét igazgatási ügykezelői szakma megszerzése. Idéntől ezt a képzettséget már egy-egy budapesti, szekszárdi, debreceni, várpalotai, komáromi szakiskolában lehet abszolválni. Külön büszkeség számomra, hogy igen rövid idő alatt sikerült elérni, hogy a jövő tanévtől a szűkebb pátriában, Csepelen, a Weiss Manfréd-iskolában is beindulhasson ez a képzés. Aztán ott van a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, továbbá két év múlva a cívisvárosban tapasztaltak alapján Hódmezővásárhelyen indítunk katonai középfokú intézményt. Ezekről a képzési helyekről közvetlenül vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve a szentendrei Altiszti Akadémia elvégzése után kerülhetnek honvédségi állományba. De például a Mészáros Lázár-ösztöndíj vagy az önkéntes tartalékos ösztöndíj nem titkoltan a polgári egyetemek és főiskolák hallgatóit célozza meg, hogy őket és magas szintű tudásukat is a haza fegyveres szolgálatába tudjuk állítani.
 
Az ellenzék azt harsogja, hogy mivel NATO-tagok vagyunk, nincs szükség arra, hogy ütőképes honvédségünk legyen. Sőt azt is mondják, kár a fejlesztésért, talán egyedül a Vatikán Svájci Gárdáját győzhetjük le. Mi erről a véleménye?
 
– Meggyőződésem, hogy nagyon nagy hibát/bűnt követettek el azok, akik néhány évvel a NATO-csatlakozásunk után, azt sulykolták, hogy „Magyarországnak nincs szüksége erős, önálló nemzeti hadseregre, a NATO majd megvéd bennünket!” ‒ így hivatkozva a washingtoni szerződés 5. cikkelyére. Ez a paragrafus a kollektív védelemről szól, és kimondja, hogy ha valamelyik NATO-tagállamot támadás éri, akkor közösen lépünk fel, és közösen védjük meg. Tehát abban a tudatban volt, azt hazudta az akkori ballib kormány – Gyurcsány, Bajnai, Vadai, Juhász, Szekeres elvtársak ‒, hogy nincs szükség a továbbiakban komolyabb haditechnikai eszközökre. Erre hivatkoztak, amikor elosztogatták, elkótyavetyélték a felújított korszerű lövegeket, a még mindig modernnek mondható harckocsikat és ütőképes harcjárműveket, technikai eszközöket, fegyvereket. Kiürítették, ingatlanbizniszként kezelték a laktanyákat, a honvédkollégiumokat és egyéb katonai objektumokat. Szélnek eresztették/kiszervezték a katonákat, saját civil biztonsági cégeikkel őriztették a még megmaradt katonai létesítményeket. Kinyírták a magyar fegyvergyártást, felszámolták a lőtereket. „Civilesítették” a katonai egészségügyet, legatyásították a Honvéd Kórházat. 2002 és 2010 között a honvédség képességeinek, létszámának és moráljának tudatos leépítése/rombolása zajlott! Így a szerződés 3. cikkelyéről senki sem vett tudomást, amely kimondja, hogy minden ország köteles olyan nemzeti haderőt és képességet fenntartani, amellyel a saját országának biztonságát képes szavatolni. Ezért vannak komoly elmaradásaink, amiket be kell hozni! Ezt a célt szolgálja a Kormány által jóváhagyott és támogatott Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, aminek végrehajtását már elkezdtük, és ami garancia arra, hogy utolérjük a szövetségeseinket. Ezt követeli tőlünk nemcsak a NATO, de legelsősorban Magyarország területi integritásának, szuverenitásának, a magyar emberek békéjének, biztonságának megőrzése.
 
Medveczky Attila