A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Haynau halála

Amikor a gaztettek megtorlatlanul maradnak, a népítélet igazságot tesz

Állítólag nem voltak az aradi vértanúk kegyetlen kivégzőjének olyan békések a nyugdíjas évei, például a nyugat-európai utazgatásait is tüntetések kísérték. Sőt, Londonban még el is páholták őkelmét. Haynau ‒ a magyar forradalom és szabadságharc után rendezett ‒ vérfürdőjét a bresciai hiéna szadista hajlamaival magyarázzák, mert a levéltári feljegyzések és egyéb történeti dokumentumok szerint semmilyen problémát nem okozott neki sem a legdurvább kegyetlenkedések elrendelése, sem az, ha alá kellett írnia egy halálos ítéletet. Veszett hírét kegyetlenségein kívül önfejűségének köszönhette. Az olaszországi Bresciában a város elfoglalása után a sebesült forradalmárokat a betegágyaikon gyilkoltatta meg, míg a nőket nyilvánosan megkorbácsoltatta. Innen a bresciai hiéna elnevezés. A modern álláspont megengedőbb, úgy szól, nem volt szadista, mert nem kéjelgett a gyilkosságok elkövetésekor, hanem inkább szociopatának, pszichopatának nevezi.
Az aradi hóhér, a gyűlölt táborszernagy 1853-ban ‒ 165 évvel ezelőtt ‒ Bécsben ünnepelte az észak-itáliai felkelés leverésének évfordulóját egy nagy társaságban, amikor agyvérzést kapott.
A bresciai hiéna kegyes halálát azonban nem tartotta a néplélek elfogadhatónak, igazságtalannak ítélte a számára rendelt békés kimúlást, ezért több verziót is költött a bűnös lélek pokolra kerüléséről.
Például a halálhírét követő második napon elterjedt, hogy amikor a boncasztalon felnyitották a koponyáját, elborzadva látták az agyveleje lüktetését, vagyis Haynau még élt, mikor a fűrész leskalpolta. Ekkor egy orvos rögvest elájult, míg egy másik hosszú szikét vágott a szabadon lévő agyba.
Haynau katonai pompával rendezett temetése után pedig az a szóbeszéd járta, hogy a lányát nem hívták meg rá. Aki emögött valami baljós dolgot sejtett, ezért kérte az apja exhumálását. Fel is nyitották a koporsóját, és elborzadva tapasztalták, hogy a férfit hasán fekve, körmei alatt beszáradt vérrel találták. A méltó büntetés elérte, keserves kínok között pusztult, élve földelték el Julius Jacob von Haynaut.