A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Kárpátalja anno: „Magyarságomat nem cserélném el”

Ezekkel a sorokkal kezdődik Simon Menyhért verse, mely Munkácson 1937-ben jelent meg

Életművének adatait Bagu Balázs bátyúi nyugalmazott magyartanár gyűjtötte össze, dolgozta fel, és ő kezdeményezte, hogy a költő szülőházának falán állítsanak emléktáblát. Bátyúban utcát is elneveztek Simon Menyhért tiszteletére, valamint évente megrendezik a Bátyúi Költészeti Napokat és a Simon Menyhért Napok.

A bátyúi származású Simon Menyhért költő és hírlapíró (1897–1952) a két világháború közötti kárpátaljai költészet meghatározó alakja volt. A cseh érában hat verseskötetét adták ki, emellett részt vett számos újság szerkesztésében. Az 1924-től minden szerdán, pénteken és vasárnap Ungváron és Munkácson megjelenő gazdasági, társadalmi, politikai lap, a Kárpáti Híradó főszerkesztője volt, valamint a független politikai lap, a Reggeli Híradó szerkesztése is az ő nevéhez fűződik.
Életművének adatait Bagu Balázs bátyúi nyugalmazott magyartanár gyűjtötte össze, dolgozta fel, és ő kezdeményezte, hogy a költő szülőházának falán állítsanak emléktáblát.
Bátyúban utcát is elneveztek Simon Menyhért tiszteletére, valamint évente megrendezik a Bátyúi Költészeti Napokat és a Simon Menyhért Napokat. A költő nevét viseli a Simon Menyhért Irodalmi Társaság.
 
A fent említett vers pedig így szól:
 
Magyarságomat
                                 nem cserélem el
Más boldog népek nemzetségére:
Szabadsághősök s költők sora buzdít
Magyarságunkban nemesre és szépre!
 
Kevés más nép van, melyben annyi hit
Mozdítana meg sírzáró követ,
Mely élő hites bizonysággal tudná,
Hogy minden halált szebb élet követ!
 
Kevés más nép van, amely úgy kibírna
Félévezredes nyomort, írtást, átkot,
Melynek nevében zsenik egész sora
Jó emberségért egekre kiáltott!
 
Kevés más nép van, mely oly tisztultan lát
Teremtőt, létet, jövőt, embersorsot
S tudná, hogy barbár bűneit legyőzve,
Testvérmunkákban lesz majd víg és boldog
 
Magyarságomat nem cserélném el,
Mert szent akarás hite lobog bennünk,
Hogy dunamenti bús testvérnépekkel
Sorvasztó sorsot végkép eltemetünk!
 
(karpatalja.ma)