A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Azért ellenség, mert keresztény

Kovács Attila

Kásler Miklós napjaink legtöbbet és legaljasabb módon támadott tárcavezetője. A támadás-sorozat közvetlenül a kinevezése után elkezdődött. Miután szakmai életútjába nem lehetett belekötni (egy ellenzéki tüntetésen még maga Gyurcsány Ferenc is elismerte, hogy szakmájának különleges és elismerést érdemlő személyisége), az Onkológiai Intézet élén végzett kiváló munkája támadhatatlan volt, így mással kellett próbálkozni! Feltűnő volt, hogy azonnal igyekeztek nevetségessé tenni. Szövegkörnyezetéből kiragadott mondatokat idéztek korábbi nyilatkozataiból, amelyek rendre gúnyos kommentárokat, vagy tudálékos köntösbe öltöztetett ál-cáfolatokat kaptak.
Bírálták azért, mert a magyar őstörténet finnugor téziseit megkérdőjelezte, bírálták, mert a leginkább sarkalatos kérdésnek nevezte a súlyos demográfiai helyzetünk megoldását, nemrég pedig lemondásra szólították fel egy sajnálatosan tragikus haláleset miatt, amelynek teljes háttere máig tisztázatlan ugyan, de amelynél paradox módon őt okolták egy elmaradt operáció miatt.
Ha megpróbáljuk megfejteni, mi áll a Kásler Miklóst ért folyamatos és egyre nemtelenebb támadások hátterében, látszólag kínálja magát a válasz: tagja az Orbán-kormánynak, ráadásul jelölése és kinevezése alkalmával igen elismerően beszélt róla Orbán Viktor! S valljuk meg, ma már ennyi is bőségesen elegendő bizonyos köröknek ahhoz, hogy ki akarjanak csinálni valakit.
Kásler esete azonban mégis más, mégis több ennél, amit az is mutat, hogy alig fél év alatt több nemtelen támadást kapott, mint egy átlagos kormánytag egy négyéves ciklus során. Alighogy kinevezték, napvilágot látott véleménye, amely szerint célszerű a Tízparancsolat szerint élni. Indoklásként kifejtette, hogy a Tízparancsolat minden, ma is létező törvénykezés alapja, és hogy a Tízparancsolat betartása akár 70-80 százalékkal is megelőzheti a különböző súlyos betegségek kialakulását.
S bár Kásler Miklós ezt még jóval azelőtt mondta először, hogy egyáltalán felmerüljön a neve, mint miniszter, mégis: kinevezése után rögvest „előrángatták” ezzel kapcsolatos mondatait, és ahogy az a szélsőségesen liberális médiában lenni szokott, azonnali, összpontosított támadást intéztek ellene. A vízcsapból is Kásler tízparancsolatos kijelentései folytak, jegyzetek, publicisztikák, glosszák, gúnyos írások egész sora jelent meg nyomtatásban és online egyaránt.
Ha mögé nézünk, könnyen ráeszmélhetünk, hogy ez az igazi ok! Kásler Miklóssal az a fő baj, hogy vállalta kereszténységét. S nemcsak orvosként vállalta, hanem aztán miniszterként is, ugyanis amikor az immáron miniszteri interjúkban előhozták neki ezt a témát, nemhogy visszavonulót fújt volna, de még rá is erősített, s újra leszögezte: fenntartja véleményét, a Tízparancsolat betartása, hétköznapi megélése igenis csökkentené a súlyos betegségek kialakulását.
Nyilvánvaló, hogy a professzor ezt hogyan érti. Ma már köztudomású, orvosilag minden vitán felül áll, hogy a betegségek tekintélyes hányada lelki eredetű. Sokat számít persze a genetikai eredetű hajlam, az öröklődés is, ám tisztességes életvitellel, amely nem szolgáltat okot lelki válságra, komolyabb bűntudatra, és amellyel nem okozunk környezetünknek és magunknak ki nem kényszerített tragédiákat, nagyban csökkenthető lenne a lelki okok miatt megjelenő súlyos betegségek száma. Ehhez pedig sok esetben elegendő volna pusztán a Tízparancsolat betartása.
Az eredendően kommunista, internacionalista gyökerű, majd a rendszerváltozás időszakában liberálissá átvedlett világ azonban – amely évtizedekig uralta társadalmunkat és közbeszédünket is – sem a nemzet sorskérdéseivel, sem pedig a keresztény világnézettel nem tudott és nem is akart soha mit kezdeni, mert megveti, lenézi, sőt, sok esetben gyűlöli azt. Számukra a dermesztő rémülettel érhet fel egy olyan kormány, amely folyamatosan a kereszténység jelentőségéről beszél, egy olyan miniszter pedig, aki bársonyszékében is nyíltan vállalja ugyanazt a keresztényi értékrendet, amit orvos-korában is vallott, egyenesen kicsinálandó személy ennek a körnek a szemében. Kicsinálandó, mert „arra vetemedik”, hogy igen fontos pozícióban is keresztény mer lenni.
Egy jó vezetőt egyebek mellett az is minősít, hogy sikerül-e szakmailag hozzáértő, ugyanakkor emberileg is alkalmas munkatársakat találnia. Kásler Miklós esetében kijelenthető, hogy egyike Orbán Viktor legjobb miniszteri választásainak.
Ne tűrjük szó nélkül az őt ért támadásokat, ne hagyjuk őt kicsinálni!