A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Istentől és nem a mammontól várjuk az üdvösséget

Mindenszentek Napja

Napi evangélium:
„Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést
nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha
hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!"
Mt 5,1-12a

Az ünnep titka: ezen a napon ünnepeljük a megdicsőült egyház tagjait, majd holnap lesz a halottak napja, amikor a küzdő egyház tagjai imáikkal, áldozataikkal, Krisztus legszentebb áldozatába, a szentmisébe való bekapcsolódással a szenvedő egyház segítségére sietnek. A szentségre vagyunk meghívva: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok is tökéletes.” (Mt. 5, 48.) (Lásd hozzá: l. Kor. 6, 11.) A mindenszentek napja azt tudatosítja bennük, hogy a keresztség szentségében mindnyájan szentek lettünk, és a megszentelődés útjára nyertünk meghívást. Így az ünnep alkalom számunkra, hogy ebben a tekintetben lelkiismeretvizsgálatot tartsunk. Alkalom arra is, hogy a megtérés lelkületét ápoljuk magunkban.

Honnan várom az üdvösségemet? A pénztől és attól, amit a pénzzel meg lehet venni? Az elismeréstől, a sikertől? Vagy valóban az Istentől várom? Hogy milyen mértékben várom ezt valóban az Istentől, ki fog derülni abból, hogy milyen mértékben fogadom el életemet irányító eszménynek Jézus kijelentéseit a nyolc boldogságról, amely Jézus törvénykezése a Hegyi Beszédben.

A lelki szegénység lelkületével élek-e, vagyis tudatában vagyok-e annak, hogy bármit birtokolok a Föld javaiból, sok pénzt, hírnevet, földi sikereket, azok Isten adományai, és őelőtte szegény vagyok. Tudom, hogy mindent neki köszönhetek, ezért hozzá fűződő kapcsolatomat mindenek elé kell helyeznem. Legfőképpen azokat a kincseket kell értékelnem, amelyek az ő szeretetét, barátságát jelentik számomra.
Szomorkodom-e, amikor látom, mennyi ember él bűnben és távol az Istentől vagy Isten nélkül? Vagy éppen ez nyugtat meg, hogy mások is bűnöznek? Törekszem-e arra, hogy másokat Isten felé segítsek példámmal, szavaimmal, imáimmal?
Szabadnak tudom-e magamat a mindennapokban attól a hatalomtól és önzéstől, amely senkire sincs tekintettel?
Táplálom-e magamban a fogyasztói társadalom zűrzavarában az igazságosságot, az Isten utáni szomjúságot és éhséget?
Irgalmas vagyok-e, amikor látom a világban a bűnt és a bűn nyomában járó nyomort?
Megőrzöm-e tisztának a szívemet, amikor olyan sok a lelki környezetszennyezés a mindennapjainkban, és azzal fenyeget, hogy elönti belső világunkat is?
Szavaimmal, tetteimmel azok közé tartozom-e, akik a békét akarják építeni az emberek között, akiket az irigység és veszekedés folyamatosan egymás ellen fordít?
Kész vagyok-e az igazságért, Istenért szenvedni, gúnyolódás vagy nevetség tárgyává tenni ki magamat? 

Bárcsak mindig újra és újra hozzákezdenénk ahhoz, hogy a nyolc boldogság útját, Krisztus útját járjuk!
 
P. Reisz Pál, a sümegi ferences kolostor házfőnöke