A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Márfi Gyula, Babusa Sándor és a Patrona Iskolaközpont kapta a Mindszenty-emlékérmet

A Mindszenty Társaság célja a főpap történelmi életművének megismertetése a közvéleménnyel

A Mindszenty József esztergomi érsekről, hercegprímásról elnevezett elismeréseket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke adta át november 6-án az Országház Vadásztermében.
            Az ünnepség bevezetőjében Bágya Rita, a Mindszenty Társaság titkára megemlítette, hogy nemrég koszorúzták meg a bíboros atya parlamenti emléktábláját, hiszen a hercegprímás 1956. november 3-án szózatot intézett a néphez. Megtudtuk, hogy a koszorúzáson Lezsák Sándor Szőke János atyát idézte, miszerint a mai nappal is közelebb kerültünk Mindenszty József boldoggá avatásához. A Szentatya döntése előtt, lelkünkben, mi magyarok a bíboros urat több évtizede szentként tiszteljük. Bágya Rita hozzátette: „Mindszenty bíboros urunk rendíthetetlen hite, szilárd jelleme, példaadó tanúságtevő élete üzenet korunk embere számára is. Istennek legyen hála, és köszönet azért, hogy ezt az üzenetet, örökséget sokan őrzik, ápolják, tovább is adják. Ilyen őrzők díjazottjaink.” A Mindszenty Társaság titkára bemutatta a Társaság tagjait. Megemlékezett Bőzsöny Ferenc magyar előadóművészről, Magyar Rádió főbemondójáról, a Mindszenty Társaság hajdani tagjáról, aki már csak lélekben van köztünk.
 
Ezt követően és laudációk között Csizmazia Virág és Ősz Anna Zsófia a „Tiszán innen Dunán túl" népdalversenyen kiemelt arany minősítést nyert Patronás diáklányok adtak elő népdalcsokrokat. Gratulálunk nekik, és felkészítő tanáruknak, Szőnyiné Lobmayer Margitnak, és sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is!
 
Márfi Gyula veszprémi érsek több évtizedes papi és főpásztori szolgálatáért, a fiatalok hitoktatásáért, a magyar családokért és az ifjúságért végzett fáradhatatlan, áldozatos munkájáért kapta meg az elismerést.
Lezsák Sándor laudációját azzal kezdte, hogy jó tíz évvel ezelőtt ellenzéki időket éltek, amikor minden siker, szeretet megsokszorozta erőiket. Megemlítette, hogy akkortájt felhívta érsek atyát, és félve közölte, hogy Boldog Gizella csontjából kér egy ereklyedarabkát. A lakiteleki templomban őrzik Szent Imre egyik ereklyéjét. A szomszédos Szentkirályon Szent István koponyaszilánkját őrzik. A közeli Nyárlőrinc településre kérte Boldog Gizella csontdarabkáját – mert össze akarta hozni a „magyarság szent családját”. Márfi Gyula akkor így válaszolt: „ez egy olyan szép gondolat, hogy gyertek érte.” Az országgyűlés alelnöke ezután felsorolta Márti atya életútjának jelentős állomásait. Mint mondta, Márfi Gyula életútja bizonyítja, hogy a megfelelő családi környezet, szeretet és tanulni vágyás esetén egy kis faluból, nevezetesen Pordeföldéről is lehet egy országosan elismert tisztségbe emelkedni. Lezsák Sándor kiemelte, az érsek folyamatosan gondozza elődje, Mindszenty bíboros emlékét, gyakran vesz részt az esztergomi Mindszenty-zarándoklatokon. Márfi Gyula számos hittudományi mű szerzője, karitatív mozgalmat segítő és börtönpasztorációs munkájáról, sportszeretetéről is meg kell emlékezni - mondta az Országgyűlés elnöke. Márfi Gyula többször mutatott be misét közösön Szent II. János Pál pápával, és 2017-ben találkozott Ferenc pápával. Akkor szó esett Magyarországnak az illegális iszlám bevándorláshoz való viszonyáról. Márfi Gyula akkor kifejtette: „nem vagyok muszlim gyűlölő, de nem csaphatjuk be magunkat. Az én egyházmegyém is 150 évig muszlim megszállás alatt volt és az alatt az összes szerzetesház elpusztult, templomok nagy részét lerombolták, és igen is aggódom Európa elkereszténytelenedése illetve iszlamizációja miatt. A Szentatya, Ferenc pápa nagyon korrektül, higgadtan, szeretettel válaszolt. Velünk szemben rendkívül barátságos volt. Amikor elbúcsúztunk, mindegyikünkkel kezet fogott. Nekem azt mondta: „Cosa siamo fratelli”, vagyis „Mi testvérek vagyunk”.
Azt is megtudtuk, hogy Márfi Gyula veszprémi érsek vezetésével tavaly márciusban a Vatikánban átadták a Szentek Ügyei Kongregációjának Bódi Mária Magdolna boldoggáavatási ügyének egyházmegyei eljárásban lezárt iratanyagát. A huszonnégy éves Magdolnával 1945 tavaszán egy szovjet katona végzett, miután a lány határozottan ellenállt a férfi erőszakos közeledésének. A Balaton-felvidéki munkáslány élete fiatalon megszakadt. Magdolna 1945. március 23-án hunyt el Litéren, Mindszenty József pedig április 20-án tért vissza veszprémi püspöki székébe a nyilas fogságból. Négy napra rá elkezdődött az egyházi információgyűjtés a lány ügyében. Mindszenty számára ugyanis fontos volt, hogy példaképet állítson a fiatalok elé. Márfy Gyula érsek számára is lényeges, hogy minél több fiatal álljon előttünk jó példával.

Babusa János szobrászművész Szent II. János Pál pápa, Mindszenty József bíboros és más igaz magyarok emlékének méltó szobrokban történő megformálásáért kapta meg az elismerést. Fukszberger Imre, Csehimindszent polgármestere laudációjában elmondta, hogy Babusa Imre kisipari évei alatt jutott el a kőfaragástól a szobrászatig. Folyamatosan alkotott és képezte magát. A polgármester Babusa János hitvallását idézte: „Nagyon megszerettem a követ. A kővel való foglalkozás átformálja kicsit az embert, nyugodtabbá, megfontoltabbá válik, hiszen a mi szakmánkban nem lehet kapkodni, ha hibázunk, nincs lehetőség javítani, a kőhöz mindig igazodni kell.” Csehimindszenten található a budaörsi templomkertben látható Mindszenty-szobor - Babusa János alkotása- gipszváltozata… Alkotásai szinte megszólítják az embereket, monumentális műveinek erőteljes a térszervező funkciója. Előszeretettel fordul történelmünk nagyjai felé, így számos településünkön látható Mindszenty bíborost megformáló alkotása, többek között Rétságon, Budaörsön, Bécsben. November 3-án pedig Aszódon avatták Babusa művész úr legújabb alkotását, Wass Albert-szobrát. Sokoldalú művész, aki „tréningképpen” szívesen festeget. Több festményét is kiállították. Két évvel ezelőtt közölte Csehimindszent polgármesterével, hogy Mindszenty bíborost, az édesanyjával, Pehm Jánosné Kovács Borbálával, tudja elképzelni egy szoborkompozícióban. Fukszberger Imre és a település közös óhaja, hogy minél hamarébb készüljön el ez a mestermű.

A Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola a tevékeny szeretetre épülő, és a gyerekek teljes kibontakozását elősegítő nevelő tevékenységéért kapta meg az elismerést, amit Rubovszky Rita főigazgató vett át. Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója, a Mindszenty Társaság tagja iskolaismertető laudációját azzal kezdte: „Megteremtette az Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtetette őket. Ilyen egyszerű mondatokra és tanúságtételekre van szükségünk egy olyan világban, amikor az önmagukat haladónak kikiáltó véleményformálók néha azt várják el tőlünk, hogy kiskorúak nem-váltó műtétjét ünnepeljük a politikai korrektég jegyében.
Laudációja személyes élményből is táplálkozott. Elmondta, januárban járt az iskolában. Ünnepi alkalom volt ez. A piarista és patronás diákok tánciskolájának záróestje, a táncvizsga. Dabóczi Kálmán szülőként ment az eseményre, fia a táncosok között volt. A ruhatárnál lányok fogadták, mosolyogva, a szemébe nézve, kedvesen vették el a kabátját, és igazították útba. „Volt bennük tartás, szépség, tisztelet és életvidámság. Sok ilyen lányra lenne szükség” – fogalmazta meg a vezérigazgató, aki öt fiú édesapja, és hozzátette, mennyire szeretné, ha ilyen lányok iránt dobbanna meg fiai szíve. A Patrona Hungariae az ország egyetlen lányokat nevelő középiskolája, ahol ismerik a női méltóság értékét – méltatta az intézményt a vezérigazgató.
 
A 2004-ben alakult Mindszenty Társaság célja Mindszenty József emlékének ápolása, a volt főpap történelmi életművének megismertetése a közvéleménnyel, a bíboros teljes életútja feltárásának támogatása, továbbá boldoggá avatásának szorgalmazása. Ezért is az ünnepség végén imát mondtak Isten Szolgája Mindszenty József boldoggá és szentté avatásáért.
 
Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.
 

(Fotón: Márfi Gyula veszprémi érsek átveszi a Mindszenty-emlékérmet Lezsák Sándortól, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnökétől, az Országgyűlés alelnökétől az Országház Vadásztermében 2018. november 6-án)
 
Medveczky Attila