A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Megtervezik a külhoni magyar oktatás irányait

Hogy értelmes, képzett magyar embereket műveljenek

A Budapesten megtartott ülésen a Külhoni Magyar Oktatási Tanács bizottságai beszámoltak idei munkájukról, a pályázati és az ösztöndíjkeretek felhasználásáról, a külhoni régiókból érkezett delegáltak pedig tájékoztatást adtak a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás és köznevelés változásairól, a legfontosabb kérdésekről, illetve tapasztalataikról.
 
Dr. Lőrinczi Zoltán, az EMMI Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára az ülésen arról beszélt, hogy szeretnének hatékonyan hozzájárulni a határon túli magyarság nemzeti azonosságának megőrzéséhez és megerősítéséhez. Emellett szeretnék megtervezni a külhoni oktatás irányait a majdani szükségletek és a jelenlegi lehetőségek alapján azért, hogy az eddig elért eredmények megtartása mellet nemzetközileg is versenyképes, a magyarországival leginkább kompatibilis képzési rendszerek valósuljanak meg.
 
Dr. Lőrinczi Zoltán kiemelte: a cél az, hogy értelmes, képzett magyar embereket műveljenek. A Tanács tisztújítást is tartott, így jelenlegi tagjai Lászlófy Pál István elnök, Fekete Irén és Vörös Mária (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége), Burus-Siklódi Botond és Köllő Zsófia (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége), Vida T. Judit (Muravidéki Pedagógusok Egyesülete), Viola Lujza és Muhi Béla (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete), De Negri Ibolya (Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete), Orosz Ildikó (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség).
 
A Külhoni Magyar Oktatási Tanács 2013 óta segíti szakmai tanácsadó testületként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) munkáját a külhoni magyarok anyanyelvi oktatásában, a határon túli magyarság iskolahálózatának és intézményrendszerének építésében, megerősítésében és megtartásában, hozzájárulva az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér megteremtéséhez.
 
(EMMI)