A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

​A frontvonalból a hátországba

Ferenc atya nyugdíjba megy

Hitoktatói minőségében találkoztam először Ferenc atyával. Feltűnt, hogy magával ragadó, kedves, barátságos személyisége miatt nagyon szeretik a gyerekek. Hozzám úgy jött oda bemutatkozni, hogy „tanár úr, én vagyok a sági pap”. 1996 óta ugyanis Tápióság plébánosa volt, s – amint saját bemutatkozása is mutatta – számára fontos volt a kötődés, az elköteleződés ahhoz a településhez, ahová a Fennvaló vezényelte.
Hamar beszédbe elegyedtünk mi is, és innentől kezdve, ha találkoztunk, rendre váltottunk néhány szót. Márpedig találkozni bárhol lehetett vele a környéken, ugyanis olykor úgy tűnt, Ferenc atyából, a „sági papból” több is van. Sötétzöld Suzukijával a legkülönfélébb helyeken tűnt fel, s amikor civilben volt, joviális nyugdíjas úrnak tűnt, egynek közülünk.
Sok-sok személyiségjegye közül talán ez a legjellemzőbb rá, már ami a világi tulajdonságokat illeti. Kevés hozzá fogható, közvetlen, emberszerető papot ismerek. Másik jellemvonása, hogy a hit mélységeiről, egy-egy szentírási részlet tartalmáról rendkívül közérthetően tud beszélni. Napjainkban tapasztalható, hétköznapi példákkal igyekszik érthetővé tenni a jézusi példabeszédeket, ami azért különösen fontos, mert a ma embere – még a hívő, vallásukat gyakorló emberek nagy része is – csak a földhözragadtabb magyarázatokon keresztül képes igazán megérteni Krisztus Urunk máig ható üzeneteit. Ferenc atya képes volt ennek megfelelően „transzformálni” a Szentírás mondanivalóját.
Később volt alkalmam megismerni életpályáját is. A most 85 éves Ferenc atyát éppen 60 éve, 1958. június 15-én szentelték pappá Vácott. Felszentelése után – rövid Lőrinciben és Rákoscsabán végzett szolgálat után – Tiszaújfalura került, a tanyavilágba. A ma már Tiszaalpárral egybe nőtt településen egyszerre kellett életrevalónak lenni, de mégis hitelesnek is maradni egy olyan világban, ahol – kevéssel a levert forradalom után – bizony erős „ellenszélben” végezte papi tevékenységét. Amint azt mesélte, a Jóisten mindig megadta a megfelelő iránymutatást, sugallatot ahhoz, hogy miként hárítsa el az éppen aktuális támadásokat. A hittanon, amelyre eleinte alig-alig akartak járni a gyermekek, bevezette a rendszeres éneklést. Ennek révén egy idő után már az lett a sikk a lurkók körében, ha járnak hittanra. Amint az a lelkipásztorokkal lenni szokott, többször is új helyre vezényelték. Szolgált Zagyvarékason, Újszilváson, Tápiószőlősön, Verőcén és legvégül Tápióságon. Azonban ahol tudott, besegített. Augusztus 20-án például rendszerint feljárt Fallóskútra, a búcsújáróhelyre misézni.
A püspöki döntés értelmében most elérkezett számára a nyugállomány ideje, amelynek révén egykori állomáshelyére, Verőcére tér vissza, a helyi papotthonba. Amint azt a rá jellemző, öniróniát sem nélkülöző fanyar humorával kiemelte: nem panaszkodik, hiszen a világi nyugdíj-korhatárt 20, míg a papi nyugdíjkorhatárt 10 évvel szolgálta túl. Ráadásul most sem fejezi be a szolgálatot és az imádkozást, csupán annyi változik, hogy a frontvonalból visszavonul a hátországba.
Találóbban aligha jellemezhette volna a helyzetet Ferenc atya. Érzékelve napjaink történéseit, valóban szükség lesz a hátországi szolgálatra. Egyetlen, a hazáért, a nemzetért és a kereszténység jövőjéért elmondott imát sem nélkülözhető időket élünk. Szerencsére a küzdelemben még ott lesz nekünk a hátországban Ferenc atya is.
A Jóisten adjon neki hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket!

Kovács Attila