A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

A nemzethet való tartozás és Európa ma feszültségben áll egymással

Az érsek szerint a nemzetek identitástudatának összeomlása következik

Az érsek úr rámutatott a középkori és a jelenkori világ gondolkodásmódjának a különbségeire: a középkori ember vertikálisan próbált építkezni, fel a magasba, Isten felé, a jelen kor hatalomtartói viszont horizontálisan terjeszkedve, területeiket akarják gyarapítani.

Hazaszeretet a mai Európában címmel tartott szombat kora délután előadást dr. Bábel Balázs főpásztor, kalocsai-kecskeméti érsek és metropolita a szabadkai VM4Köz.Klubban.
 
Dr. Bábel Balázs áttanulmányozta az elmúlt száz év vonatkozó irodalmát, s a nagy gondolkodók írásaira hivatkozva beszélt Európa kultúrájának megjövendölt hanyatlásáról, amit már száz évvel ezelőtt megjósoltak. Ugyancsak megjövendölték a világvárosok kialakulását, amely ellentéte a hagyományos kultúrának, mert a nép azokban szervetlen tömeggé változik. A pénz absztrakt uralkodó lesz, a demokrácia pedig látszatdemokráciává torul.
 
Az érsek úr rámutatott a középkori és a jelenkori világ gondolkodásmódjának a különbségeire: a középkori ember vertikálisan próbált építkezni, fel a magasba, Isten felé, a jelen kor hatalomtartói viszont horizontálisan terjeszkedve, területeiket akarják gyarapítani.
 
A művészetek és a filozófia háttérbe szorul, a technika pedig nagyobb teret hódít magának jelenünkben.
 
A 2008-as gazdasági válság megrázkódtatta a világot, majd 2010 óta a bevándorlási válság tette ugyanezt. Ezt a nagyhatalmak által kiváltott háborúk okozták, az Európai Unió pedig nem tudta kezelni a válságot.
 
Erkölcsi és értékválság alakul ki, egyes emberek egy óra alatt több pénzhez jutnak, mint mások egy egész élet munkájával, mutatott rá dr. Bábel Balázs.
 
Előadása után rövid interjút adott:
 
- Mi történik ma Európában?
 
- Európában élünk és egy nemzethet tartozunk. A kettő sokszor feszültségben áll egymással, különösen a maiban, hiszen az európai trend az, hogy szűnjenek meg a nemzetek, azok az értékek, amik egy népet, egy közösséget azzá tettek, amik. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy bár van ilyen irányzat, s Európa elveszítette hitvallását, gyökerei megszakadtak, különösen a keresztény gyökerei, de nem szabad feladni, mert különben a nemzetek is összeomlanak a maguk identitásában. A feladatunk a következő: úgy legyünk egy nemzetnek a tagjai, hogy vállaljuk múltunkat, egy nemzethez való tartozásunkat. Európában pedig úgy foglaljunk helyet, hogy ne zárjuk ki a másik nemzetet, hanem vele együttesen, értékeket megvalósítva, folytassuk mindazt, ami jó értelemben vett európaiság, ami azt az erkölcsiséget hordozza magában, ami az antik kultúrán, a keresztény továbbfejlődésen, az újkori szellemi gyümölcsökön megteremtette azt a világot, amiből a modern civilizáció szétáradt.
 
- Trianon után száz évig tartotta magát a délvidéki magyarság, most azonban megtörni látszik. Egyre többen vándorolnak el, hagyják itt szülőföldjüket. Ön hogyan látja ezt a kérdést?
 
- Ez nagy baj. Van ennek egy praktikus oka is, kettős állampolgárként ugyanis könnyebben útra tudnak kelni. Valójában az lenne az értelme a kettős állampolgárságnak, hogy ha kell, akkor szabadon elmehessen, de ne menjen el véglegesen, hanem térjen vissza, mint annak idején a céhek mesterei megszerezve a tudományt visszatértek, vagy akár a papok is a külföldi tanulmány után visszatértek saját népükhöz. Ehhez azonban kell egy olyan belső tartás és egy olyan nemzethez való tartozás tudat, hogy itt élned-halnod kell!
 
- Lelkében mennyire maradt egységes a szétdarabolt magyar nemzet? Egyre gyakrabban megtörténik, hogy lerománozzák, leszerbezik a külhoniakat.
 
- Az tudatlanság! Akik ismerik a történelmünket, a múltunkat, azok nem mondnak ilyet. Fel kell világosítani az embereket arról, hogy mi is történt 100 éve, s erre való az oktatás és a nevelés.
 
Németh Ernő
(vajma.info)