A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Nálatok is járt Mátyás király?

Egy nagyszerű alkalmazás a Hunyadi Mátyás-év kapcsán

A Hunyadi Mátyás-emlékévhez kapcsolódva fejlesztették ki a Merre járt Mátyás király? című internetes alkalmazást, amely megjeleníti azokat a helyszíneket, amelyeket az uralkodó a történelmi források szerint biztosan felkeresett. Az alkalmazást a Magyar Nemzeti Levéltár készítette Rácz György vezetésével.
A számítógépes alkalmazás Mátyás király és második felesége, Aragóniai Beatrix királyné tartózkodási helyeit mutatja be térképen. A királyok a középkorban nemcsak a székhelyükről kormányozták alattvalóikat, hanem személyesen, kíséretükkel is járták az országot, és útközben, ott helyben intézték a politikai ügyeket – tudhatjuk meg az alkalmazás honlapján.
Térképüket azzal a céllal készítették, hogy segítse a történelem (különösen a politikatörténet és hadtörténet) oktatását a középiskolákban, hiszen sokkal könnyebb megérteni és megtanulni Mátyás számtalan hadjáratát, ha mi is végigjárhatjuk a térképen ezt az utat. Az oktatás segítése mellett a másik cél az volt, hogy a Kárpát-medence településeinek lakói számára kiderüljön, vajon járt-e – és ha igen, mikor – lakóhelyén Mátyás király.
Az alkalmazás egy tudományos szakkönyv adatainak térképen való megjelenítésével készült: Horváth Richárd adattárát vitték az alkotók térképre úgy, hogy a településekre kattintva megkapjuk az adat forrását, és a szakkönyv vonatkozó lábjegyzetének eredeti szövegét is.
A térkép a matyaskiraly.natarch.hu oldalon érhető el.
 
A képen Bodnár Balázs alkotása látható.