A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Lengyel állami kitüntetés Kiss Gy. Csabának

Kutatói munkáját professzionalizmus és alaposság jellemzi

Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, kultúrtörténész, egyetemi professzor, a RETÖRKI külső munkatársa, rendkívüli érdemeket szerzett a lengyel-magyar kapcsolatok kutatása, gazdagítása terén.

A Lengyel Köztársaság elnöke döntése alapján Kovács István történész a Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztjét Csillaggal, Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész és polonista a Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztjét, Móser Zoltán etnográfus és fényképész pedig a Lengyel Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. Jerzy Snopek nagykövet adta át a kitüntetéseket és méltatta a kitüntetetteket.
 
Kiss Gy. Csaba magyar irodalomtörténész, kultúrtörténész, egyetemi professzor, a RETÖRKI külső munkatársa, aki rendkívüli érdemeket szerzett a lengyel-magyar kapcsolatok kutatása, gazdagítása terén. A lengyel történelmi és irodalmi ismeretek fáradhatatlan propagátora Magyarországon, nemzetközi hírű szlavista, a budapesti, zágrábi és varsói egyetem kiváló professzora, illetve vendégprofesszora volt. A Varsói Egyetem Magyar Tanszékén töltött évei során több doktori disszertáció promotora volt. Olyan kiváló könyvek szerzője, mint a „Lengyel napló 1980-82”, a „Lekcja Europy Środkowej”, a „Powinowactwa wyszehradzkie”.
 
Lengyelországban az előbbieken kívül olyan fontos könyvek társszerzője volt, mint a  „Polskie lato, węgierska jesień: polsko-węgierska solidarność w latach 1956-1990”, „Węgry – Polska w Europie Środkowej: historia – literatura: księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka”, „Strażnik pamięci w czasach amnezji: Węgrzy o Herbercie” vagy a „Tam na Północy : węgierska pamięć polskiego Września”.
 
Ugyancsak hosszú a sora azoknak a könyveknek, amelyeket Közép-Európa történelmének és kultúrájának szentelt, különös figyelmet fordítva bennük Magyarországra és Lengyelországra. Kutatói munkáját professzionalizmus és alaposság jellemzi, tudományos munkássága értékes részét képezi a lengyel-magyar kapcsolatokról szerzett tudásunknak. Örömmel vesz részt, aktívan bekapcsolódik a lengyel-magyar kapcsolatokat érintő, a Lengyel Köztársaság nagykövetsége és a Lengyel Intézet által meghirdetett számos projekt megvalósításába.
 
A XX. század ’80-as éveiben a magyar ellenzék vezető személyisége, a Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagja.
 
Szöveg és a kép forrása: Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége