A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Kodály Zoltánra emlékeztek a csitári hegyek alatt

Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is

„A kultúra határai nyitottak, lehetünk egymás kultúrájában vendégek vagy tanulók, de ettől még minden egyes közösség kultúrája az övé marad. Minél közelebb engedünk másokat a saját kultúránkhoz, annál több marad belőle nekünk is.” – mondta köszöntőjében a Csemadok elnöke.

Kodály Zoltán csitári emléktáblájánál emlékeztek meg a zeneszerzőről, népzenekutatóról, aki 1906 és 1917 között többször járt gyűjtőúton a Zoboralján, így Csitárban is. Ő gyűjtötte fel az egyik legismertebb, A csitári hegyek alatt kezdetű népdalt is, amelynek köszönhetően a település beírta magát a magyar kultúrtörténetbe. Csitárban Kodály 27 népdalt jegyzett le.
 
A rendezvény a kultúrház falán található emléktáblánál vette kezdetét, ahol a hagyományőrző csoportok és a Csemadok-alapszervezetek, valamint a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya helyezték el az emlékezés koszorúit, majd a kultúrházban Matyus Etelka, a Csemadok Csitári Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a szervezők nevében.
 
„A kultúra határai nyitottak, lehetünk egymás kultúrájában vendégek vagy tanulók, de ettől még minden egyes közösség kultúrája az övé marad. Minél közelebb engedünk másokat a saját kultúránkhoz, annál több marad belőle nekünk is.” – mondta köszöntőjében a Csemadok elnöke.
 
A rendezvényen Kodály Zoltán tiszteletére énekelt a Zoboralja Zsérei Női Énekkar Simek Viktor vezényletével, elhangzottak többek között Simek Viktor, Bartók Béla és Szíjártó Jenő kórusművei. A zsérei kórus után a hagyományőrzők léptek fel, akik zoboralji népdalokat adtak elő. Fellépett a Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport, a Csitári Menyecskekórus, az Alsóbodoki Női Éneklőcsoport és a Nyitragesztei Téliződ Női Éneklőcsoport.
 
A műsor után Vinkovič Zsuzsanna, Csitár község polgármestere megköszönte a rendezvény megszervezését és a résztvevő csoportoknak a Csitári Menyecskekórus megalakulásának tizenötödik évfordulója alkalmából kiadott könyvet ajándékozott.
 
A rendezvény végén Matyus Etelka visszaemlékezett az elmúlt tizenöt évre. Köszönetet mondott a csoport tagjainak, szakmai vezetőjének, Simek Viktornak, és Vinkovič Zsuzsanna polgármesternek is a támogatásért.
 
Csitár község 2003-ban önállósult, ekkor vált le Nyitráról. Az azt megelőző 27 évben nem volt a faluban semmilyen kulturális rendezvény.
A község akkori polgármestere, Hasúk Pál és helyettese, Hőrigh Péter felkérték dr. Simek Viktor karnagyot, hogy ha lennének érdeklődők, elvállalná-e egy éneklőcsoport irányítását. Ő vezeti a kórust azóta is – mondta a Csemadok alapszervezetének elnöke. A csoport életében akadtak hullámvölgyek is, de mindig megoldódott minden probléma. Az elmúlt 15 évben változott a menyecskekórus összetétele, jelenleg 9 taggal működnek.

 
Matyus Etelka megköszönte a község, a Nyitra megyei önkormányzat, a Bethlen Gábor Alap és a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya támogatását. Majd Kodály Zoltán szavait idézte:
Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ. Legyen a zene mindenkié.
 
A rendezvény A Csitári hegyek alatt és a Gerencséri utca népdalok közös eléneklésével ért véget.