A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

“Elutasítjuk a kárpátaljai magyarok megfélemlítését!”

Az EU intézményei feláldozzák a kárpátaljai magyarságot

2018. november 28-án a „Kárpát-medencei magyarság – európai jövő” címmel az Európai Parlamentben megtartott konferencia résztvevői részletesen elemezték az egyes kisebbségi közösségek helyzetét a Kárpát-medencében.
Megállapították, hogy az anyaország határain kívülre rekedt magyar közösségek közül kétségtelenül a kárpátaljai magyar közösség van a legnehezebb helyzetben. A 2014-től húzódó kelet-ukrajnai konfliktus következtében kialakult bizonytalan politikai és gazdasági helyzet mellett folyamatos visszalépés tapasztalható a nemzeti kisebbségek nyelvi- és oktatási jogaiban, valamint az érdekképviselet lehetőségei is veszélybe kerültek az ukrán kormánypártok magyarellenes retorikája miatt.
A 2019-es ukrajnai választások és belpolitikai csatározások még inkább elmélyítik a társadalmi feszültségeket, a kárpátaljai magyarság zaklatásnak és provokációnak van kitéve, ami még nehezebbé teszi az ottmaradás lehetőségét. Az Európai Unió intézményei és az európai politikum egy része cinkos közömbösséget tanúsít és feláldozza a kárpátaljai magyar közösséget a geostratégiai érdekek oltárán. Ezért mi, a „Kárpát-medencei magyarság – európai jövő” konferencia résztvevői támogatásunkról és kiállásunkról biztosítjuk Kárpátalja magyarságát, és ismételten felhívjuk az európai intézményeket, tegyenek lépéseket a kárpátaljai kisebbségi közösségek jogainak védelmére.
A konferencia résztvevői nevében az Európai Parlament alábbi képviselői: Csáky Pál, Bocskor Andrea, Gál Kinga, Winkler Gyula, Sógor Csaba, Deli Andor, Tőkés László
 
Brüsszel, 2018. november 29.
(Forrás: bocskor.fidesz-eu.hu)