A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

​A homoszexualitás kérdése nagyon komoly és aggasztó kérdés

Corriere della Sera

A pápa a homoszexualitásról beszélt, ami sajnos elterjedt dolog, ezért a klérusnak jobban oda kellene figyelnie a cölibátus megtartására, valamint az egyháznak kell, hogy legyen elvárása azokkal szemben, akik a papi hivatást választják: azoknak emberileg és lelkileg is érettnek kell lenniük, éppen ezért az egyház fontosnak tartja, hogy akik ezzel az eredendő hajlammal rendelkeznek, azokat a lelkészség ne szentelje fel.
Az egyházfő kifejtette, hogy ez a kijelentés az apácákra is vonatkozik. A pápa kijelentései egybecsengenek a Vatikán korábbi, papi hivatásról szóló nyilatkozataival. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a homoszexuálisoknak semmi keresnivalójuk a papok és apácák között.