A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Egy hely, ahova mindenki hazatérhet

Megáldották és felavatták a Háló Közösségi és Kulturális Központot

A Háló mozgalom – ahogyan magukat megfogalmazzák – katolikus, nyelve magyar, formája közösségi, helye a Kárpát-medence, útja Istenhez vezet. Célja, hogy az evangélium gyökereit korszerűen megjelenítse a mai világban, valamint az elcsatolt területek és az anyaország között hidakat építsen. A mozgalom december 10-én újabb mérföldkőhöz érkezett: felavatták a felújított belvárosi Semmelweis utca 4. alatti közösségi központjukat. 
Az ünnepi estet Dr. Thuróczy György, a Háló elnöke (egyik alapítója) vezette, aki miután köszöntötte a Budapestről, Tiszaújlakról, Nagyváradról, Csíksomlyóról és Gyergyószentmiklósról érkezett vendégeket, felkérte Dr. Erdő Péter bíboros-prímást, hogy áldja meg a Háló helységeit.
A rövid liturgiát követő közös ima és éneklés után először Dr. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára kapott szót, aki megköszönte a Háló munkáját, amelyet a kereszténységért és a nemzetért végez. „Amikor 1989-ben a Hálót elkezdték szervezni, akkor – bárki bármit mond – ahhoz, hogy valaki egyházi közösséget szervezzen, ahhoz bátorság kellett. (…) Köszönöm, hogy merték elindítani ezt a csodálatos közösséget. Mint a Regnum Marianum közösség tagja, tudom, hogy mit jelent közösséghez tartozni.” Megköszönte a mozgalom tagjainak, hogy merték felvállalni a határon túli testvéreket, a találkozásokat, táborokat szerte a Kárpát-medencében, és ebben kitartanak évtizedek óta.
„A romokon is akartuk az életet” – folytatta a Háló másik vezetője, Szeibert András alapító, aki elmondta, hogy több éves sikeres működés után, 2011-ben kényszerűségből el kellett hagyniuk a Ferenciek terén levő előző Háló Közösségi Központot. Több évi szünet után (amely alatt egy kis lakásban működött a Háló) jutottak hozzá a Semmelweis utcai, rendkívül rossz állapotban levő bérleményhez. Itt születtek újjá a romokon a Háló helységei. Felidézte, hogyan jutottak el az első poros, rongyos padlószőnyegeken megtartott kiállítás-megnyitótól a mostani igényesen, szépen felújított intézmény átadásáig, három esztendő alatt. „Olyan Egyházért dolgozunk, ahol otthon érezhetjük magunkat, egy olyan társadalomért, amely emberi léptékű, és úgy szolgálunk a magyarságért, hogy otthon lehessünk a Kárpát-medencében, mert vannak benne közösségeink és nem vagyunk magányosak. Ezért ezt az új otthonunkat, minden ember itt végzett munkáját, és mindenkit, aki itt megfordul, most Isten kezébe szeretnénk ajánlani. Azért jöttünk igazából össze, hogy Isten segítségét kérjük mindehhez.”
Konrád Katalin, a partiumi Háló régióvezetője (a Háló vezetőségi tagja) is a hazaérkezés élményéről beszélt. „Fontos, hogy valahol legyen egy hely, ahol össze tudunk jönni, ahova mindenki hazaérkezhet a Kárpát-medencéből. Ahol építhetjük az emberek közötti és az ember és Isten közötti kapcsolatot.” Egyúttal hangot adott örömének, hogy vannak olyan fiatalok, akik tovább viszik az általuk képviselt értékeket. A gyergyószentmiklósi Szabó Lóránt székely viccek között fejezte ki a háláját a mozgalom alapítóinak és vezetőinek, amiért minden helyen, ahol az utóbbi években a Háló által megfordult (úgy Budapesten, mint Kárpátalján vagy Délvidéken) otthon érezhette magát.
Ezt követően a Háló vezetőségi tagja, Schön György ismertette a röviden S4-nek is nevezett intézmény közelgő eseményeit.  A lassan harminc éves mozgalom helységei egyre több találkozásra, színvonalas kulturális programra, közösség- és kapcsolatépítésre adnak alkalmat. Nem titkolt céljuk egyre több külhoni vendéget, közösséget fogadni. A nagyteremben működik a Kolta Galéria, művészeti vezetője Katkó Tamás. A galériában kiváló magyar fotóművészek állítanak ki, havi rendszerességgel. Jelenleg Puchard Zoltán (a Háló alapítója) Útinapló c. kiállítása látható.
A Háló és a Kolta Galéria minden hétköznap 14 és 18 óra között látogatható, valamit a nyilvános programok alatt. A Háló kárpát-medencei és budapesti programjai megtalálhatók a halo.hu honlapon. A derűs hangulatú avató ünnepség színvonalát a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola növendékei népdalokkal, adventi énekekkel emelték.

A hivatalos műsort állófogadás, barátkozás követte. Ez alatt került átadásra a tiszaújlaki Tóth Gyula fafaragó erre az ünnepi alkalomra készített ajándéka. A könyv formájú alkotást a Kárpátaljai Háló Egyesület képviseletében a mester lánya, Kovalszkij Tóth Olgica adta át az S4 munkatársainak.

  Fotó: Juhász Bálint