A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Soros szatócsboltja, vagy nemzetek Európája

Nem mindegy







Bankerőszak Európában

Az EU már nem keresztyén

A Szovjetunió tankpolitikája megváltoztatta Közép-Európa politikai térképét, az EU bankpolitikája ugyanezt tűzte ki célul. Az összehasonlítás sarkított, de a világmegváltó akarat szempontjából helytálló. A párhuzamosításnál nem kerülhető el az azonos következmény: ma ugyanazok mondanak ellent a bankerőszaknak, akik 1956-ban szembeszálltak a tankerőszakkal.

Kozma Zsolt nyugalmazott református lelkésszel, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet emeritus professzorával készített interjút az erdélyi Krónika.
 
A migrációról és Európa sorsáról így nyilatkozott a teológus:
 
A Szovjetunió tankpolitikája megváltoztatta Közép-Európa politikai térképét, az EU bankpolitikája ugyanezt tűzte ki célul. Az összehasonlítás sarkított, de a világmegváltó akarat szempontjából helytálló. A párhuzamosításnál nem kerülhető el az azonos következmény: ma ugyanazok mondanak ellent a bankerőszaknak, akik 1956-ban szembeszálltak a tankerőszakkal. Nem tudom, hogy a bankcsoportokat lehet-e titkos összeesküvőknek titulálni, de hatásuk a migrációra kétségbevonhatatlan. (…) Mindenkinek egyet kell érteni abban, hogy a menekülteknek a hazájukban kell életlehetőséget biztosítani, de az EU nagy államai nem segítik ezeket a népeket ebben. Erre pedig a már nem keresztyén EU-nak és a még keresztyén Európának oda kéne figyelnie.
 
(kronika.ro nyomán ; m.a.)