A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Nem tűrik tovább a kárpátaljai magyarok hatósági zaklatását

Megsértik az ukrán hatóságok a kisebbségek szabadságjogait

A magyar szervezetek úgy vélik, az ukrán határőrség és SZBU munkatársai túllépik hivatali hatáskörüket, mert törvénytelenül korlátozzák Ukrajna állampolgárainak jogait és szabadságjogait, megsértik a személyes adataik titkosságához, szabad mozgáshoz fűződő jogait.

 
Beadványban kéri a kárpátaljai magyar tisztségviselők, közéleti szereplők és vállalkozók ukrán hatóságok által hónapok óta tartó zaklatásának azonnali beszüntetését Ukrajna elnökétől, miniszterelnökétől és a parlament emberi jogi biztosától a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ).
 
A Petro Porosenko államfőnek, Volodimir Hrojszman kormányfőnek és Ljudmila Deniszova emberi jogi biztosnak címzett, az MTI-hez szerdán szintén eljuttatott beadványában a két magyar szervezet emlékeztet arra, hogy aktivistáik és tagjaik, köztük helyi önkormányzatok képviselői, valamint a magyarországi gazdasági támogatásban részesülő vállalkozók rendszeresen jelzik, hogy az ukrán államhatalmi szervek jogszerűtlenül járnak el velük szemben.
 
A dokumentum a többi között felrója, hogy az államhatár átlépésekor az említetteket és szövetségi tagokat az ukrán határőrök és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai hosszú ideig - egyes esetekben 6-8 órán át - feltartják, poggyászaikat, járműveiket kiterjedt vizsgálatnak, őket  személyi motozásnak, valamint kihallgatásszerű kikérdezésnek vetik alá, amelynek során a hatósági emberek a mozgásukban akadályozott állampolgárok személyes adataira, gazdasági, politikai és közéleti tevékenységére vonatkozó információkat igyekeznek megtudni.
Az intézkedéseket a hatóságok munkatársai a feltartóztatott emberek kérésére sem dokumentálják, az eljáró tisztségviselők nem mutatkoznak be, nem mutatják fel szolgálati igazolványukat - állapítja meg a beadvány, hozzátéve, hogy az érintetteknek a megkülönböztetett eljárás okaira vonatkozó kérdésére az illetékesek rendszerint azt válaszolják, hogy az intézkedés velük szemben vezetői utasításra történik, mert a nevük szerepel egy bizonyos listán.
"Feltűnő, hogy a jelzett cselekményeket azokkal szemben alkalmazzák, akiknek a személyes adatai a Mirotvorec (Béketeremtő) információs forrás internetes adatbázisában szerepelnek, ami alapján joggal feltételezhető, hogy Ukrajna államhatalmi szerveinek közük van ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatalához" - mutatnak rá beadványt jegyzők.
 
A magyar szervezetek úgy vélik, az ukrán határőrség és SZBU munkatársai túllépik hivatali hatáskörüket, mert törvénytelenül korlátozzák Ukrajna állampolgárainak jogait és szabadságjogait, megsértik a személyes adataik titkosságához, szabad mozgáshoz fűződő jogait.
 
Tekintettel arra, hogy az említett cselekmények zömmel magyar nemzetiségű ukrán állampolgárok ellen irányulnak, joggal feltételezhető, hogy azok a nemzetiségi türelmetlenség, intolerancia, megfélemlítés, valamint a nemzetiségi megkülönböztetés megnyilvánulásai - olvasható a beadványban.
 
"Szerintünk az említett államhatalmi szervek magatartása és az utóbbi időben történt olyan provokációk, mint a KMKSZ székházának felgyújtási kísérlete, majd felrobbantása, óriásplakátok közterületi kihelyezése, amelyeken szeparatizmussal vádolják a magyar szervezetek vezetőit, valamint az SZBU által az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ programjainak keretében támogatáshoz jutott vállalkozók ellen terrorizmus vagy szeparatizmus finanszírozása miatt indított - véleményünk szerint mesterségesen kreált - bűnügyben folyó, tömeges jellegű kihallgatások formáját öltő nyomozati cselekmények valós veszélyt jelentenek, mert megbonthatják a Kárpátaljára hagyományosan jellemző nemzetiségi békét és toleranciát, a magyar közösséghez tartozó személyek jogainak tömeges megsértéséhez vezetnek, és fokozzák a közösségen belül a kivándorlás szándékát" - mutatnak rá a magyar szervezetek.
 
A vázoltak tükrében a KMKSZ és az UMDSZ azt kéri az ukrán közjogi méltóságoktól, hogy megfelelő intézkedésekkel azonnal szüntessék meg a jogellenes cselekményeket, derítsék fel azok okait, és vonják felelősségre a végrehajtásukban vétkeseket.
 
MTI nyomán