A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
Kérjük, hogy éves adójuk 1%-át ajánlják fel A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítványnak-oldalunkért
1%"/
Kedvezményezett alapítvány neve: A Művelt, Tájékozott Emberért Alapítvány

adószáma: 18670275–1–13
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Mi templomot építünk

Találj egy tetszetős, hihető jelszót, s arra építsd gazemberséged. Ilyen például a korrupció. Nagyon jó, hiszen szemed előtt történnek a disznóságok, mi több – egyenesen kilopják a szemed. Azonnal azok mögé sorakozhatsz, akik meghirdetik a korrupció ellenes harcot – végre odacsaphatsz! Mert rajtad kívül mindenki lop, s mindenki téged lop. És ha nem lopnák el a javakat, részesülhetnél belőlük. Az életedet lopják tehát. Segítségeddel, egybegyűlt társaiddal képzett tömegetek nyomásával végre megalakul valami. Korrupció elleni bizottság, ügyészség – bármilyen képlet. Ők majd levadásszák a korruptakat, kitakarítják a közéletet, s akkor eljöhet, itt lesz a ... Mi lesz itt? A korrupciós eljárások nyaktilója, mely irányítottan tarolja életünk. Egyetlen vakcina létezik az ilyen összeesküvés ellen, ha mindenki és azonnal elfordul a korrupció ellenes harcot hirdetők arcától, s a hátuk mögé nézve keresi ki rejtett gazemberségeiket, tolvajlásaikat. Ha nem ezt tesszük, hanem akkreditációt adunk nekik - önjáróvá válik az ügy, s előbb politikai-gazdasági ellenfeleiket teszik hidegre egy-egy egyszerű ráfogással, majd azt, ki kételkedni merészel, aztán azt, akinek van még egy skatulya gyufája, végül egymást, de az már a nemzet, ország, földrész sorstalanságán nem változtathat, javíthat.
 
Gondolatainkban idáig jutva már csak bólintanunk kell, s behelyettesíteni. A korrupciót demokráciára, választási tisztaságra, sajtószabadságra, emberi jogokra, európai bérekről, nyugdíjról szóló vakolásra – bármire. Látni fogjuk, hogy aki Ahmed H. emberi és szabadságjogaiért küzd, az a mi emberi és szabadságjogainkat akarja a maga korrupciós eljárásaival elzabrálni tőlünk. Aki az emberiség, s benne Európa jövőjét félti a magyar családpolitikától- az a magyar sorsot akarja kikorrumpálni a világból. Ma az intézményesítetten köztudatba dobott zöld beszéd se a jövőnk érdekében harsog, hanem hatalomrészért, a normalitás kiszorításáért, kitakarásáért, kitakarításáért. A béranyából kikaparható ikertestvér jogos megöléséért, ha a szerződés csak egy gyerekre szól. A szociális megnyomorításról, hogy mindenki segélyfüggő legyen, aki elhitte, bevette az érdekéről szóló vakító meséket. Az önjáróvá szervezett, ezért már toxikus ENSZ-ről, NATO-ról, EU-ról, bank és multirendszerről, szervezett ál civil hálózatokról, melyek mind arra hivatottak, hogy a normális élettérről szorítsák ki az életet. Ezekért a torzított érdekekért ügyködők, helyezkedők, tevékenykedők háta mögé kell néznünk azonnal, amint meghalljuk hivatalos hangjukat. Félretéve szerszámunkat azt kell vizsgálnunk, mit is akarnak ezek?

Mert mi hidat építünk éppen. Templomokat a múltból a jövőbe. Mit építenének a templom égetők? Nizza óta (nem a francia rendőrnek) a francia rendőrségnek nincs szava. (A birodalmi Amerikának három komoly önbetörése van idáig. A kisebbekből, de szintén sorsfordító fontosságúakból annyi van, hogy képtelenség egy szuszra felsorolni.) Amit mondanak csak zajongás, mellyel el akarják nyomni a történtekről szóló tiszta hangokat.

Én kályhával is fűtök, s ha nem veszem figyelembe az égés feltételeit (éghető anyag, oxigén, égési hő), a vastagabb darabokból nem szabadulnak fel az éghető gázok, s a berakott tüzelő kissé megpörkölődve csúfoskodik a kályhámban. A 30x30 centiméteres, felületein már eloxidálódott tölgyfagerendához több kell, mint egy kályha mégoly jól sikerült tüze. Ahhoz olyan erős beavatkozás kell, mint egy acélbeton csupa üveg toronyházhoz, hogy egyetlen beléje csapódó repülőgéptől fehéres porrá váltan omoljon össze. A vaskos gerendázat lángra kapásához -miközben a körülötte érintetlenül álló fém állványzatról nem csapnak fel lángok- hasonló erejű akarat kellett. Akik mellől kinőhet az a bizonyos erős akarat – nem fogják a templomot újjá építeni. Talán fizikai valóságában sem, szakrális létében semmiképp.

Ahogy megszólalnak, vessünk pillantást véres kezükre, s aztán vizsgálódjunk a hátuk mögött. Nézzünk arra az emberi tetemekkel borított, lelki cafatokkal iszamossá tett útra, amin eddig jutottak. S legyünk tisztában vele: ha engedjük tovább masírozni őket, a mi tetemeink és szétszaggatott lelkeink foszlányai is arra az útra pocsékolódnak.
Állítsuk meg az ócskákat!
 
Mayer Gábor