A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Őrtüzek lángja vigyázza úzvölgyi halottainkat

Eredetileg május 17-én adták volna át a román temetőt

Közeleg május 17-e Úzvölgyében is. Eredetileg erre a napra tűzte ki Constantin Toma, a moldvai Dormánfalva polgármestere az úzvölgyi „nemzetközi” katonatemető román részlegének átadóünnepségét. Bár erről a szándékáról a Bákó megyei település román elöljárója (egyelőre) letett – hivatalosan a közelgő EP-választásokat megelőző kampányidőszak miatt – a székelyek nem bíznak már az ígéretekben és tömegével vonulnak ki a sírokhoz.
A hétvégi akció során több mint 2500-an vonultak ki a helyszínre és vettek részt közös, ökumenikus istentiszteleten, majd összekapaszkodva elénekelték a székely himnuszt és együtt kiáltották, hogy ne bántsd a magyart! Ez a nagy és közös kiállás rendkívül meghatóan és megerősítőleg hatott magyar szemmel, de a dolog itt nem ér véget!
Egyre több erdélyi magyar politikus jelentette ugyanis be, hogy kinn tölti az éjszakát is a katonasírok mellett. Eredetileg Tánczos Barna RMDSZ-s szenátor javaslatára gyúltak őrtüzek lángjai a temetőnél. Akkor még a május 17-ére tervezett ünnepség megakadályozása volt a céljuk, és a politikus szeme előtt a székelyek ősi, lármafás szokásai lebegtek, melyek megütésével a közelgő vész hírét adták tovább. Noha úgy tűnik, most pénteken bizonyosan nem fog semmi sem történni (román részről) Úzvölgyében, Tánczosék akkor is minden eshetőségre felkészülve, „jó házigazdagént” szeretnék várni a románokat. „Meg szeretnénk mutatni, hogy itt vagyunk, hogy az őrtüzeink égnek, hogy minden este meg tudjuk gyújtani, még a 21. században is Székelyföldön az őrtüzeinket. És el tudunk jönni minden este, minden nap, a reggeli, a délutáni, az éjszakai órákban is, hogy megvédjük azt, ami a miénk!” – mondta az RMDSZ politikusa hétvégén.
Azóta Mezei János pártelnök vezetésével a Magyar Polgári Párt is csatlakozott az eseményekhez és 24 órás őrség állítását adták hírül, de vasárnap már a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Tamás Sándor is bejelentette: Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel ott éjszakáznak 17-ére virradóan. Történtek mindezek azok után, hogy már május elején nyilvánvalóvá vált: a románok húzása a kőkeresztekkel nem csak felháborító, hanem egyenesen törvénysértő is!  Maga a román Kultúra és Nemzeti Identitás Minisztériuma ismerte el, hogy az építési engedélyt ki se lehetett volna adni, hiszen Dormánfalva önkormányzata nem tudja megfelelően igazolni a tulajdonjogát a vitatott terület fölött. Nagy fegyvertény ez nekünk, magyaroknak, hiszen ez nem egyéb, mint a burkolt elismerése annak, hogy a terület valóban Csíkszentmártonhoz tartozik! Maga Úzvölgye egyébiránt régóta nem önálló település, és utolsó lakója is elköltözött már 2017-ben az egykori faluból.
Mindezek ellenére nincs itt az ideje hátradőlni a karosszékekben! Ne felejtsük, az egész botrányt kirobbantó dormánfalvi polgármester csak ideiglenes elhalasztásról beszélt, és bár visszakozhatnak a román hatóságok, tény: az idő nem nekünk dolgozik. Április óta ott állnak a román kőkeresztek a temetőben, egyesek kifejezett magyar katonák nyughelyein! Az egész történet kísértetiesen kezd egy tipikus mintapéldájává válni a szimbolikus román térfoglalásnak, ami apró lépésekben, de folyamatosan zajlik Erdély-szerte. Rögtön az első lépésükkel kész helyzet elé állítanak mindenkit. Akármilyen irányt is vegyen a jogi és politikai huzavona, a kőkeresztek már ott állnak, és valamit elbontani mindig rázósabb ügy, mint egyszerűen nem engedélyezni felállítását. A cselekvő látszólag a kis hal, a moldvai falu polgármestere, de már rögtön az első napokban azt mondta: a román kormány és a kulturális minisztérium áll mögötte. Mindennél kifejezőbb, hogy pont az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium és magánadakozók segítségével felújított temető rendezett sorokban álló magyar fejfái mellé a románok kőből építették az övéiket – ezzel is jelezve mintegy, hogy ők itt hosszú távra terveznek… Ha a románok teljesen jogtalanul állították oda nagy hévvel keresztjeiket, akkor ugyanazzal a lendülettel miért nem vesszük ki azokat őseink földjéből?

Seres Attila
Fotó: Maszol.ro