A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Az EP-választás tétje – jegyzet

Nekünk, magyaroknak sajátos az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatos viszonyunk. Egyrészt még csak másfél évtizede vagyunk túl az EU-csatlakozáson, így nincs igazán hagyománya és múltja sem ennek a voksolásnak. Emellett - valljuk meg őszintén - annyira távol esik tőlünk Brüsszel és az egész európai parlamenti politikai terep, hogy legtöbben nem is követjük az ott folyó munkát. Napi szinten legalábbis egészen biztosan nem. Az átlagember - pártállástól függetlenül - alighanem nehezen tudna felsorolni néhány előterjesztést vagy felszólalási témát brüsszeli képviselőinktől, ami részben azért is van, mert az anyaországban élők mindennapi ingerküszöbét legtöbb esetben nem is lépi át egy-egy ottani téma, felszólalás.
 
A fentiek ismeretében jogos lehet a kérdés, hogy miért van mégis kiemelt fontossága a vasárnapi választásnak?
 
A válasz adott. Európa jelentős átalakulás időszakát éli. Az egész kontinens arculata van éppen megváltozóban, ráadásul a folyamat felgyorsuló állapotban van, vagyis minden korábbinál nagyobb a jelentősége annak, hogy milyenek lesznek az arányok, milyen erők kerülnek túlsúlyba, többségbe Brüsszelben. Amíg korábban egyfajta politikai váltógazdaság volt jelen mindenütt, és a lényeget tekintve szinte mindegy volt, hogy a palettán jelenlévő erők közül melyik nyer, merthogy alapvető változást úgysem hirdetett és eszközölt senki, mostanra a helyzet gyökeresen átalakult a politikai erőtérben is.
 
Egyértelműen elkülönülni látszik két fő irányelv, két önálló pólus.
 
Az egyik a nemzeteket jelentőségének elsorvasztásában, és ezzel egyidejűleg egyfajta Európai Egyesült Államok kialakításában látja a kontinens jövőjét. Ez a pólus a nemzetközi nagytőke érdekeit kiszolgálva, a munkaerő és lélekszám-hiányt migránsok befogadásával kívánja orvosolni. Ezzel végveszélybe kerül a keresztény gyökerű, évezredes európai kultúrkör, ám mivel ezt a politikai erőteret sem a kereszténység, sem pedig a nemzeti érzület nem érdekli, sőt, ezeket útjában állónak érzi, így számukra az évezredes értékek eltűnése nem jelent problémát, sőt, ténykedésüknek éppen ez a végcélja. Itthon lényegében valamennyi ellenzéki párt ezeknek az erőknek a zászlóvivője.
 
A másik erőtér - mely igen erős felszálló-ágba került az elmúlt időszakban - éppen fordítva gondolkodik. Elveti a nemzetek elsorvasztásának gondolatát, kiáll a nemzetek Európája magasztos elve mellett, s nyíltan vállalja azokat keresztény értékeket, amelyek kontinensünk sziklaszilárd fundamentumát jelentik immáron közel kétezer éve. A lélekszám csökkenését a gyermekvállalás ösztönzésével kívánja orvosolni, a nemzettudat erősítését pedig alapvető céljának tekinti. Ezt az értékrendet jelenleg egyedül a Fidesz-KDNP képviseli. Ez a pólus jelentős támadásoknak van kitéve a lényegesen nagyobb háttérerővel rendelkező másiktól.
 
Éppen abban a helyzetben vagyunk most, és éppen akkor áll előttünk a vasárnapi voksolás, amikor világos és egyértelmű választ kell adnunk arra, hogy melyik úton kívánunk elindulni, melyik út az, amelyben Európa - és benne hazánk - jövőjét biztosítottnak látjuk.
Normális gondolkodással, családjaink és szűkebb, valamint tágabb pátriánk iránti felelősséggel létezvén nem lehet kérdés, hogy melyik utat válasszuk. A keresztény erkölcsiségre épülő, a családokat támogató nemzetek Európáját. Idehaza emellett már három választáson is hitet tettünk, méghozzá elsöprő erővel. Létfontosságú azonban, hogy ezt most az Európai Parlament választásán is megerősítsük. Az új EP-ben létrejövő erőviszonyok ugyanis alapvető hatást fognak gyakorolni arra, hogy Európa végül merre indul tovább. Minél erősebb lesz az általunk helyesnek vélt értékrend súlya az EP-ben, annál kevésbé lesz módja a migránspárti erőknek bennünket fojtogatni, illetve törekvéseinket pénzzel, háttérerők mozgatásával és bürokratikus akadályokkal hátráltatni.
 
Mint ahogyan az sem mindegy, hogy az Orbán-kormánynak szellemi ereje egy tekintélyes hányadát továbbra is a Brüsszelből érkező támadások kivédésére kell-e fordítania, vagy ezeket az erőforrásokat építő tevékenységre, az ország felvirágoztatására használhatja
.
A kontinens jövője, s benne a magyar megmaradás is tét lesz most vasárnap. Ezért kell elmenni és világos üzenetet küldeni a tavalyi országgyűlési voksolás után most Brüsszelnek is, kifejezve azt, hogy a magyarság a nemzetek Európájában, a gyermeket vállalók támogatásában és a keresztény értékek fennmaradásában látja a kontinens jövőjét.
 
Kovács Attila