A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Wass Albert - szoborkompozíciót avattak Partiumban

Partium első Wass Albert szobrát avatták fel, nagy érdeklődés mellett pünkösdvasárnap, Nagyszántón. A helyiek bíznak benne, hogy a három méter magas, impozáns, fából faragott szoborkompozíció felhelyezi a települést az író tisztelőinek térképére, és sokan elzarándokolnak majd a nagyszántói Wass-szoborhoz.
 
Zsúfolásig megtelt pünkösdvasárnap délelőtt a nagyszántói református templom. Mivel a szobor egy részét felvidéki alkotó készítette, egy ottani küldöttség is érkezett. Rajtuk kívül jelen voltak a Történelmi Vitézi Rend tagjai, a szentjobbi Huszár Hagyományőrző Egyesület küldöttsége, számos meghívott és érdeklődő.
 
Az ünnepi istentiszteleten igehirdetéssel szolgált Sipos Béla teológus, az úrvacsorai liturgiát pedig Gellért Gyula nyugalmazott érmelléki esperes végezte, majd a Fábián Tibor helyi lelkipásztorral osztották ki a szent jegyeket, hosszú perceken át. Elsőként az egy héttel korábban konfirmált ifjaknak, akik első alkalommal éltek az úrvacsora jegyeivel. A helybeliek az istentisztelet után meg is jegyezték: emberemlékezet óta nem úrvacsorázott még ekkora tömeg a településen.
 
A templomi együttlétet díjkiosztás zárta. Először a falu írásos említésének jubileuma alkalmából alapított Nagyszántó 800 nevű elismerést vette át Bátori Judit borsi könyvtáros, elkötelezett hagyományőrző szolgálatáért, majd a Wass Albert szobrot elkészítő és azt a helyi református egyháznak ajándékozó alkotópáros: a szalárdi Sipos Béla és a felvidéki Nagy Mátyás. Végül az idei Nagyszántóért-díjat nyújtották át Kiss István szentjobbi erdésznek, huszár hagyományőrzőnek. Dicsérő beszédében Fábián Tibor lelkipásztor kiemelte: Kiss István nem ismer lehetetlent, ha az erdélyi magyarság megmaradásáról és közösségépítésről van szó. Önzetlenül és teljes mellszélességgel kiáll a közösség érdekeikért. Kiss István rövid, frappáns köszönetmondásában közölte: személyében egy nagyszántóival több van aznaptól.
 
Az ünnepség a templomkertben folytatódott, ahol elsőként a helyi református ifjak Wass Albert verseket szavaltak. Bátori Géza, Bors község polgármestere beszédében kiemelte: az lenne a természetes, ha minden magyarlakta településen lenne egy-egy Wass Albert-szobor, hiszen ő értünk, magyarságunkért, megmaradásunkért vívta szellemi harcát. Meleg Vilmos, színművész, a nagyváradi RMDSZ-elnöke szintén üdvözölte a helyiek kezdeményezését, majd pár perccel később egy Wass Albert-versösszeállítással örvendeztette meg a gyülekezetet. Sipos Béla, az egyik alkotó a szoboregyüttes gondolatiságát és motívumait ismertette.
 
Gellért Gyula ny. esperes nagyívű beszédében kitért Wass Albert írásművészetére és a magyarság érdekében végzett szolgálatára. A helyi lelkipásztor végül megköszönte az alkotók és segítők munkáját, külön is köszönetet mondott a község polgármesterének és a nagyváradi RMDSZ-elnöknek, amiért támogatólag felsorakoztak Wass Albert partiumi szobrának megvalósítása mellett. Ezt követően leleplezték a három részből álló szoboregyüttest, amit méltóságteljes koszorúzás követett.
 
Wass Albert első partiumi szobrának avatása a Himnusz eléneklésével és áldással zárult, majd szeretetvendégségre hívták a résztvevőket.
 
Vásárhelyi Gábor 
erdely.ma nyomán