A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Kis szlovák történelemhamisítás – utcanévvel

Szvatoplukot a közép-európai szláv történelem legnagyobb alakjának tartják, annak ellenére, hogy még az sem biztos, hogy létezett. Királlyá pedig aztán senki sem koronázta.

Gömör vármegyét Szent István király hozta létre az államalapítás és a királyi vármegyerendszer megszervezése idején Gömörvár központtal. Már csak ennek kapcsán is gazdag magyar vonatkozású történelmi, kulturális, irodalmi és művelődéstörténeti értékekkel, hagyományokkal bír Gömör és Kis-Hont vármegye egykori székhelye, Rimaszombat.
 
Svätopluk (Szvatopluk) nagymorva fejedelem – ha élt egyáltalán – viszont a legendák szerint sem járt errefelé, elképzelhető, hogy még csak hírből sem ismerte ezt a tájat. Hogy mindezt miért említjük Rimaszombattal kapcsolatban? Azért, mert a minap a városka utcáit járva megakadt a szemünk az egyik utca kétnyelvű névtábláján, amely az „ószlovákok” királyának nevét viseli.
 
Szvatoplukot a közép-európai szláv történelem legnagyobb alakjának tartják, annak ellenére, hogy még az sem biztos, hogy létezett. Királlyá pedig aztán senki sem koronázta.
 
Sokan emlékezhetünk még, hogy 2010-ben a pozsonyi vár kapuja előtt nagyrészt politikai „adományokból” lovas szobrot állíttattak, amelyen az „ószlovákok királya” felirat volt olvasható. Mindkét kifejezés és maga a művészi kivitel is számos kritikát kapott, majd Richard Sulík akkori házelnök utasítására eltűnt a történelmietlen felirat a várudvaron lévő ominózis Svätopluk-szobor talpazatáról.
 
Eszerint a talpazatról ugyan eltűnt az „ószlovákok királya” megjelölés, némely mélyszlovák honfitársunk fejéből viszont kitörülhetetlenné vált, aminek ékes bizonyítéka, hogy Rimaszombatban – gondolom, az ottani „maticások” kezdeményezésére – királlyá „koronázták” Szvatopluk nagymorva fejedelmet, legalábbis utcanévtáblán.
 
felvidek.ma -Bodzsár Gyula