A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Rákóczi-emlékünnepségek 1935-ben – memento

A felvidéki magyar politikai képviselet, élén gróf Esterházy Jánossal (Országos Keresztényszocialista Párt) mindenütt jelen volt

A felvidéki magyar politikai képviselet, élén gróf Esterházy Jánossal (Országos Keresztényszocialista Párt) mindenütt jelen volt. A Prágai Magyar Hírlap képes melléklete részletesen beszámolt az eseményekről.
 
Az április 7-i melléklet címoldalán a fejedelem Mányoki Ádám által festett portréjának reprodukciójával jelent meg. Egy teljes belső oldal mutatta be a helyszíneket, „ahol Rákóczi született, küzdött és pihen”: a borsi kastély, Munkács vára, a tiszabecsi csata emlékműve, a fejedelem hamvainak 1906-os hazahozatala és a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban levő kripta képeit láthatták a lap olvasói "Csehszlovákia-szerte".
 
Az április 14-i vasárnapi melléklet 8 oldalából hatot szentelt a szerkesztőség a Rákóczi-ünnepségeknek. A címoldalon a koszorúkkal borított kőkoporsó volt látható. Az egyik belső oldal öt fényképe – Munkács, Tiszaújlak, Tiszabecs – azt dokumentálta, ahogyan „Kárpátalja népe hódol Rákóczi emlékének”.
 
A kassai központi ünnepség egyes mozzanatai két teljes oldalon elevenedtek meg: koszorúzás a dóm sírboltjában, politikusok, civil szervezetek – köztük a magyarországi Rákóczi-szövetség (akkor is volt!) – képviselői, kuruc ruhás magyarok csakúgy, mint népviseletbe öltözött ruszinok és románok hoztak koszorút. A városi színházban tartott ünnepi esten Tost Barna kassai prelátus, kanonok emlékbeszédet, Jaross Andor (Magyar Nemzeti Párt) pedig záróbeszédet mondott.
 
Négy fotó örökítette meg Darkó István (losonci gimnazista, író, publicista, szerkesztő) Só és kenyér című „nagy sikerrel előadott rodostói tárgyú Rákóczi-darabjának” szereplőit. Két fénykép tanúsága szerint emlékhangverseny is volt, a Kassai Zenekedvelők Koszorús Dalegyletét Simkó Gusztáv karnagy vezényelte a Schalkházban.
 
Az anyaországi megemlékezések közül a budapesti Bazilikában tartott Rákóczi-emlékmiséről tudósított a Prágai Magyar Hírlap.
 
ma7.sk. nyomán