A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Úzvölgye: peres úton folytatják a határvita rendezését

Eredménytelenül zárult a Hargita és Bákó megyék prefektusai által összehívott vegyes bizottság július 9-ei, keddi egyeztetése a megyéket elválasztó határviták rendezéséről. A megbeszélés Gyimesbükkön zajlott, ám mivel nem jutottak dűlőre, ezért peres úton folytatják a határvita rendezését.
 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke sajtótájékoztatón számolt be kedden a Hargita és Bákó megyék prefektusai által összehívott vegyes bizottság gyűléséről, amelyen többek között az érintett települések vezetői, a két megye vezetősége, valamint az illetékes hatóságok (többek között a kataszteri hivatalok képviselői) vettek részt.
 
Borboly elmondta, Hargita megye keleti részén több községnek is van határvitája a szomszédos Bákó megyei településekkel. Ide tartozik Csíkszentmárton is az úzvölgyi tanyavilággal, ugyanakkor szintén érintettek a határvitákban Csíkpálfalva, Csíkszentgyörgy, valamint Szépvíz községek is. A megbeszélésen, amelynek legkiemelkedőbb témája Úzvölgy helyzete volt, a felek ismertették álláspontjaikat.
 
Azzal érveltünk, hogy az 1968-ból származó 2-es számú törvényt alkalmazni kell Bákó megyének is, amely szerint Úzvölgye Csíkszentmártonhoz tartozik. Az érveinket nem fogadták el, arra kértek, hogy a törvény ellenére a kataszteri hivatal különböző térképe, dokumentuma alapján hagyjuk így a határt, ahogy most van. Ezt az álláspontjukat egyértelműen visszautasítottuk” – osztotta meg a tanácselnök. Egyébként a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal is megerősítette azt, hogy a 2-es számú törvényt be kell tartani. Borboly ugyanakkor azt is elmondta, hogy a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal képviselőjének hozzáállása gyengítette Hargita megye tárgyalói pozícióját.
 
Az igazságszolgáltatáshoz fordulnak 

Mivel a felek nem tudtak kiegyezni, az érintett prefektusi hivatal, ebben az esetben a Hargita megyei, közigazgatási pert indíthat az eredménytelen békéltetés után.
 
Borboly ezzel kapcsolatban közölte, jelezte számukra a prefektusi hivatal, hogy nem tartják magukat illetékesnek a perindításban, és amint erről hivatalosan is közölnek álláspontot, akkor az érintett, fentebb felsorolt négy Hargita megyei település fordulhat az igazságszolgáltatáshoz orvoslatért.
 
A megyei tanács be fog lépni ebbe a perbe, mert tudjuk, hogy az igazság mellettünk van, merthogy nincs más, csak a törvény útja – szögezte le Borboly. Nagy erdőterületekről szólnak a határviták, Úzvölgye esetében 1968 előtt közel 100 ezer hektár erdőt „kanyarítottak át” Bákó megyéhez, jelenleg az erdővagyon egy részének a visszaszerzéséért folyik a harc.
 
kronika.ro nyomán