A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Meg akartak semmisíteni, mert átláttam rajtuk

Csütörtökönként Csurka Istvánra emlékezünk - Dr. Utólag visszaemlékezése XV.

Az esetet már megírtuk a Havi Magyar Fórumban is. A magyar országgyűlés küldöttsége, mint érintett fél, drága emlékezetű barátom dr. Bogdán Emil vezetésével, még mint az MDF-frakció tagja jelen volt és megírta az esetet. Nem lehetett nem feltenni a kérdést: miért mennyire fontos az ügy? Miért ez a szédületes gyorsaság?
   Bogdán Emil elmondta, mennyire ridegen fogadták őket a washingtoni magyar nagykövetségen, amelyet akkor Tarr Pál, Antall barátja vezetett és a külügyminiszter Jeszenszky Géza volt. Mi van itt? Miért vállalják az amerikai zsidók még annak a régi tételnek az igazolását is, amely szerint, ha egy zsidónak Pesten a tyúkszemére lépnek, New Yorkban szisszenek fel. A hozzászólók egyike-másika még angolul sem olvasta a dolgozatot, csak felszisszent. Mindenki nagyon veszélyesnek ítélte, ahogy Tom Lantos kérte.
   Az eset a pesti sajtónak is gondot okozott. Elhallgatni nem lehetett, viszont hiába volt az elítélés, maga a tény, hogy a kongresszusban foglalkoztak az írással megemelte. Ez még nem fordult elő. Mit kezdjenek vele?
   Amerikában azonban egyáltalán nem szokatlanok ezek zsidó kirohanások és a személyiség elleni támadások, amelyek végeredményben a történelem és egy nemzeti közösség elleni támadások. Patrick J. Buchanan volt képviselő, egy ízben elnökjelölt, de végeredményben kitaszított amerikai hazafi írja az „A nyugat halála” című művében: „Richard Nixon Új Többsége összetört a Watergate botrány, valamint az elnök és az alelnök lemondása után, aki pedig 49 államot hozott magával. Nixon ellenségeinek sikere, gyűlölt ellenfelük hivatalból való elmozdításában őstípusa lett a ”személyiséget leromboló politikának”, az ügyek meghiúsítása megtévedt bajnokaik megszégyenítése által. Ez azóta az amerikai politika elfogadott eljárása által.”
  Ezt az eljárást a kulturális marxisták, a Frankfurti Iskola Lukács Györgye és más zsidók dolgozták ki. Ahhoz, hogy egy egész nemzeti kultúrát meg lehessen akadályozni az önkifejtésben és múltja megsemmisítése érdekében hathatós támadásokat lehessen indítani, meg kell semmisíteni ennek a kultúrának vezető személyiségeit. Buchanan nem azt mondja, hogy Nixon nem hibázott, hanem hogy az ellene folytatott hadjárat nem csak ellene, hanem az amerikai történelem ellen irányult.
„Sok intézmény, amely ma Amerika múltját őrzi, a Nagy Testvér Igazság Minisztériumának alapelve szerint működik: vesd ki az emlékezet lyukán” Amerika nagyságának és dicsőségének hazafias történeteit, és csinálj ú,j ”leplezetlen” történeteket, amelyek előtérbe helyezik a bűncselekményeit és bűneit, rávilágítva, hogy amit eddig szerettünk, az gyűlöletes és akiket tiszteltünk, gyalázatosak, sőt megvetendők. A régi hősök közül sokan nem élték túl az Új Történelem harcmezeit. A végső cél: pusztítsd el a hazafiságot, öld meg az ország iránt érzett szeretetet, demoralizáld az embereket, rombold le Amerikát.”
  Nixon hibázott, ezt elismeri Buchanan is. Jómagam csak egy tanulmányt írtam népem, nemzetem védelmében. Nem volt már messze az idő, amikor kizártak abból a pártból és mozgalomból, amelynek egyik alapítója voltam. A bennem zajló felismerési folyamatot talán semmi sem gyorsította fel inkább, mint Tom Lantos bilderberges-zsidó világszövetséges napirend utánija. Megláttam: nem napirend utáni mellékes, pótcselekvés az, hanem a fővonal – Amerikában és itthon is.  
   Közben itthon is sűrűsödtek az események az országgyűlésben. Ahogy hallgattam őket képviselői helyemen 1992 őszén, szereposztásra gondoltam. Csak abban állapodhattak meg, gondoltam, hogy ennek a mondatnak, vagyis a tőlem való teljes elhatárolódásnak el kell hangoznia. Elsősorban a külföld felé, értsd New York és Tel-Aviv felé. Antall nem mondhatja ki, mert az az MDF felrobbanásával járna. De ki kell mondani, mert elvárják. Így képzeltem, így hallgattam őket.
  A jobb kedélyű óráimban a produkciót néztem mosolyogva, de aztán mindig fejbevágott a tény. Itt tartunk, ide züllöttünk Addig hátráltunk, addig védekeztünk, addig magyarázkodtunk, míg most már magyarellenes elvárásokat teljesítünk. Világossá vált számomra, hogy ezek után nekem már nem csak Soros, a Nyílt Társadalom az ellenségem, akinek és amelynek az elvárását Antall teljesíti, hanem az elvárásokat szolgaian teljesítő Antall-Debreczeni társulat is véres, elszánt gyűlölködő ellenségem. Azért, mert tudják, hogy átlátok rajtuk. S ez mindig így van, szükségszerűen. A bűnöző, a gyilkos a koronatanút tünteti el, a mást, az idegen hatalmat kiszolgáló politikusnak azt kell megsemmisítenie, aki átlát rajta. Ők most már tudják, hogy én tudom, hogy ők végeredményben nagyobb kárt okoznak a magyarságnak, mint a Nyílt Társadalom fő emberbarátja. Mert arról tudjuk – legalábbis én már tudom, hogy mi. Ők pedig még a miénknek látszanak, de ha én leleplezem őket, akkor a magyar nép tépi ízekre őket. A csomó mesterien volt megkötve.
 
Folytatjuk. Az előző részt itt olvashatja el.
Fotó: Csurka István 2003-ban