A Művelt Tájékozott Emberért Alapítvány

Levelezési cím: 1092 Budapest, Ráday u. 32. I. em. 3.
+36-1-781-3236
info@magyarforum.hu
1%"/

Megjelent munkatársunk, Kovács Attila harmadik kötete: Az idők szava.
Glosszák, jegyzetek, publicisztikák, elemzések. Rendelés és információ: azidokszava@gmail.com

Az Úz-völgyi katonai temető története III.

Az Úz-völgyi katonai temető története a két világháború között

Az 1920-ban aláírt Trianoni Békediktátum Erdélyt és vele együtt a kérdéses temető területét is Romániához csatolta. Az 1920-30-as évekről magyar levéltári vagy egyéb források, értelemszerűen nem állnak rendelkezésünkre. Azt azonban tudjuk, és ez több romániai temetőnél megfigyelhető, hogy számos kisebb temetőt felszámoltak és az ott eltemetett hősi halottakat már létező, nagyobb temetőkben helyezték el. Román források szerint az ottani Hősök Kultusza Társaság 1926-27-ben hasonló elvek mentén járt el ebben a kérdéses temetőben is, amelyet az akkori források is Úzvölgyi Hősök Temetőjének neveztek. A Társaság 1926-27-ben a temetőről készült vázlata alapján 1197 katona volt a temetőben eltemetve. A román kézirat szerint a temetőben eredetileg 350 magyar katona volt eltemetve (ezzel a román forrás is alátámasztja, hogy a temető 1926-ban már létezett, sőt kifejezetten ott nyugvó magyar katonákat említ). A számoló cédula szerint 847 katonát temettek be más temetőkből, így a kettő összege adja ki (847+350 fő) az előbbiekben említett 1197 katonát. A forrás további érdekessége, hogy mindössze 8 ismert, és 3 ismeretlen román katonát jelez, akik eredetileg nem voltak a sírkertben. Magyar katonák tekintetében az ott nyugvó 350 mellé a forrás 108 ismert és 336 ismeretlen magyar katona betemetését jelzi. Így összesen az 1927-es román forrás szerint akkor 794 magyar katona nyughelye volt az úzvölgyi temető. Mindezekből látható, hogy még a román források is alátámasztják a magyar hősi halottak számának dominanciáját a temetőben (az összes betemetések 66%-a magyar). A hivatkozott forrás a magyar és a román katonákon kívül németekről (121 fő), oroszokról (22 fő), szerbekről (3 fő), osztrákokról (2 fő) és olaszokról (2 fő) tesz említést. Az irat további 242 hősi halott meghatározhatatlan nemzetiségű katonáról ír.
Ezzel ellentétben az olasz források szerint a temetőben folyó munkálatokkal egy időben a 2 olasz katonát exhumálták és a bukaresti olasz központi katonatemetőbe temették át.
A második Bécsi Döntést követően 1940 augusztusában Erdély és így az Úzvölgye ismét a Magyar Királyság részévé vált. Egészen 1944 augusztus 26-ig amikor a szovjet csapatok elfoglalják azt. 

Magyar Hadisírgondozás
Folytatjuk. Az előző részt itt olvashatja el.