XVIII. évf. 1. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2006. január 05.

 
Egy tartós háború receptje
Az amerikai stratégák talán azt hiszik, hogy az USA egyeduralama szilárd. Itt azonban bizonyosan stratégiai rövidlátásról van szó. A Közel-Kelet dominanciájára irányuló amerikai kísérlet erőteljes ellenreakciót váltott ki a világ más országaiban. Úgy tűnik, a nemzetközi kapcsolatok kőbe vésett törvénye a hatalmi politika egyensúlya, amely a peloponnészoszi háború idejére nyúlik vissza. Más vezető hatalmak - Oroszország, Kína, Franciaország és India - még a 90-es évek idején is ismételten az amerikai túlhatalom veszélyeire irányították a figyelmet, és megpróbáltak ellensúlyokat teremteni az amerikai hegemóniával szemben. Irak amerikai megszállása aktiválta ezen országok ...
Fordította: TF

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!