XVIII. évf. 34. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2006. augusztus 24.

 
A szovjet megszállás idôszaka (1944-1991)
Németh Miklós (1988-1990)
Az 1988. májusi MSZMP-konferencián eldőlt az utódlás kérdése, mely Kádár 32 éves egyeduralkodó szerepének végére tett pontot, de egyben előrevetítette az ambiciózus utód Grósz Károly, és vele a proletárdiktatúra, az állampárti rendszer közeli bukását is. Grósz a hatalmat akarta mindenáron, a reformokra csak kényszerűségből bólintott rá, az egypártrendszer, az MSZMP vezető szerepének érintetlenül hagyása volt a vesszőparipája, ez pedig az adott körülmények között sem külföldön, sem itthon már nem volt kívánatos és tartható. A Nyugatnak - amely alapvetően vezényelte a "rendszerváltási folyamatokat" a térségben ...
Csurka Dóra

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!