XIX. évf. 22. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. május 31.

 
Nemzeti ellenállás Csíksomlyón
Idén éppen 440 éve, hogy János Zsigmond és csapatai erőszakos szándékkal érkeztek Székelyföldre. Céljuk a katolikus székelység unitárius hitre történő áttérítése volt. A székelyek azonban nem hagyták hitüket, fegyverrel védték meg azt. A gyergyóalfalvi István pap vezetésé-vel harcba indult katolikusok győzedelmeskedtek János Zsigmond hadai felett. A székelyek a győzelmet közvetlenül követő Pünkösd alkalmával a csíksomlyói nyeregben adtak hálát az Istennek és a Nagyboldogasszonynak.
Innen eredeztethető a Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú ...
Kovács Attila

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!