XIX. évf. 22. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. május 31.

 
Ellenállás
 Egyre gyakrabban hallja az ember a munkaképes, de munkából, a hivatás gyakorlásából kiszorult, vagy a pályakezdésre lehetőség híján egyszerűen képtelen fiatalemberek kivándorlását. Sokan odakint megalázó állásokat töltenek be idehaza jónak számító bérért.
A jelenség még újkeletű, nyilvánosan meg sincs számolva, hány embert érint, s milyen rétegek a fő áldozatok. A politikai hatalom titkolja az adatokat, meglehet, öszsze sem gyűjti és bizonyosan bátorítja is a folyamatot. Az unió vívmányának tünteti fel, a hatok kinyílásának, tapasztalatszerzésnek, és nem beszél nemzeti veszteségről és egyéni ...
Csurka István

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!