XIX. évf. 22. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. május 31.

 
A rettegett Ír Köztársasági Hadsereg, az IRA, 1. rész
Az írek, akiknek hazája a XVI. század végére angol uralom alá került, soha nem nyugodtak bele alávetett helyzetükbe. Már az 1600-as években is többször fellázadtak elnyomóik ellen, ám a hősies és bátor felkelők mindannyiszor elbuktak. A megtorlás kegyetlen volt. Az angolok nem csupán függetlenségétől fosztották meg Írországot, de tűzzel-vassal küzdöttek a katolicizmus ellen is. Az írek azonban nem adták fel. Sőt, az 1790-es években, az amerikai függetlenségi háború és a francia forradalom sikereitől ösztönözve, az ellenállás új erőre kapott. Anglia azonban csírájában ...
Zábori László

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!