XIX. évf. 46. szám

KÖZÉLETI HETILAP

2007. november 15.

 
Ellenállás
A forradalom megmentése III.
 A forradalom és szabadságharc végső alakjának a rögzítése a nemzet emlékezetében az egyik legfontosabb rendszerváltási küzdelem lett. A Kádár-rezsim, miután a forradalmat minden korszakolás és árnyalás nélkül egységesen ellenforradalomnak nyilvánította és ezt így rendelte tanítani az iskolákban, így parancsolta megírni és megfilmesíteni, és ennek a nemzetellenes hazugságnak a szajkózásához kötött minden karriert, magától értetődően nem sokat bíbelődött sem az igazsággal, sem pedig a forradalom jellegének meghatározásával, a forradalom egy-egy korszakának kiemelésével. A kérdésről csak a saját, megrendelésre dolgozó történész-káderei ...
Csurka István

A cikket teljes terjedelemben a Magyar Fórumban olvashatják!